Super4Rac


14 ม.ค. 62 08:14 น.

Super4Rac ซุปเปอร์โฟร์แรค น้ำมังคุด 1 ขวด 750 ml

    http://www.healthddshop.com  
    ในอดีตอันต่อเนื่องมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์  มนุษย์เรา มีความพยายามในการแสวงหาอาหารที่ดี โดยมีความเชื่อ
ว่าการได้รับสารอาหารที่ ดีและมีคุณค่า  จะทำให้มนุษย์สามารถดำรงเผ่าพันธุ์อย่างแข็งแกร่ง เพื่อพัฒนา อารยะธรรมสืบต่อ
ไปอย่างยาวนาน  นับแต่นั้นมา ศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านสารอาหาร จึงมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาโดย ลำดับ และ
มนุษย์ยังคงความพยายามในการพัฒนาอาหารที่ดีมีคุณค่าต่อไปโดยไม่ สิ้นสุดมา ตลอดทุกยุคทุกสมัย
      ภายใต้แนวคิดหลักข้างต้น  การแสวงหาวัตถุดิบที่มีองค์ประกอบที่ดีจากแหล่งเพาะปลูก ที่สำคัญของโลก เช่น 
ผลโกจิเบอรี่ (Goji Berry)  จากพื้นที่ อันหนาวเหน็บทางตอนเหนือของประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนผลทับทิม 
(Pomegranate)  จากเขตร้อนแห้งแล้งในแถบประเทศตะวันออกกลาง และผลมังคุด (Mangosteen)  ราชินีแห่งผลไม้
จากเขตป่าฝนในเมืองไทย  ผ่านกระบวน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงจากทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ชาวไทย  
ภายใต้ เทคโนโลยีการผลิตระดับโลก  ที่ควบคุมทุกกระบวนการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยา ศาสตร์อาหารที่มี
ประสบการณ์สูง  ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ทั่วโลกให้การ ยอมรับ  จึงก่อกำเนิดเป็นผลิตภัณฑ์ “ซุปเปอร์โฟร์แรค”
      ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรค  คือ ผลผลิต จากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารมาอย่างลึกซึ้งและยาวนาน  
และเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้นเพื่อตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทางด้านอาหาร เพื่อสุขภาพ องค์ประกอบที่ลงตัวใน
ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรค ประกอบขึ้นจากการคัดสรรผล ไม้ที่มีประโยชน์หลากหลายชนิด เช่น มังคุด , โกจิเบอรี่ , 
และทับทิม เพื่อสกัดหาสารประกอบตามธรรมชาติที่ทรงคุณค่าและผ่านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์อัน ทันสมัย เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลากหลายด้านและ เหมาะที่จะ เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัย
      ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรค มีคุณสมบัติที่ดีของผลมังคุด ซึ่งให้ประโยชน์แก่ร่างกายในหลากหลายมิติ แต่ยังสามารถ
ผสานคุณค่าตามธรรมชาติของผลทับทิมและผลโกจิเบอรี่ไว้ได้ อย่างกลมกลืน ภายใต้รสชาติที่คงความหวานอมเปรี้ยว  
อร่อย.. แม้ว่าจะปราศจากการใส่น้ำตาลและ สารกันบูดรวมทั้งไม่ผ่านการแต่งสีและกลิ่นใด ๆ ทั้งสิ้น  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ซุปเปอร์โฟร์แรค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงความบริสุทธิ์จากคุณ ค่าตามธรรมชาติให้ได้ มากที่สุด

มังคุด (Mangosteen) ผลไม้ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น “ ราชินีแห่งผลไม้ ”
ด้วย รสชาดที่ดีและประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะในเปลือกของผลมังคุด
ที่อุดมไปด้วยสารประกอบที่ให้คุณประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ โดยที่ใน
เปลือกมังคุดมีสารประกอบจากพืช(Phytonutrient)ที่ให้ผลในการต้านอนุมูล
อิสระอยู่เป็นจำนวนมากและสรรพคุณทางยาของมังคุดนั้นยังมีอีกมากมายโดย
ในสมัยโบราณนั้นเปลือกมังคุดถูกนำมาตากแห้งบดเป็นผงแล้วนำไปต้ม
รับประทานเป็นยาแก้ท้องร่วง แก้บิด มูกเลือดแก้ไข้ท้องเสียถ้านำมาฝนกับ
น้ำปูนใสจะใช้ทาแก้แผลเน่าเปื่อยพุพองช่วยสมานแผลสด หรือใช้ต้มชะล้าง 
บาดแผลก็ได้
ในปัจจุบันมังคุดเป็นผลไม้ที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงในฐานะผลไม้มหัศจรรย์ที่มีสารประกอบแซนโทนตามธรรมชาติสะสมอยู่
ในเปลือกของผลมังคุดในปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่จะสามารถพบได้ในธรรมชาติโดยพบว่ามีสารประกอบแซนโทนทั้งใน
กลุ่มที่ละลายน้ำได้และ ที่ไม่ละลายในน้ำ มากกว่าผักและผลไม้อื่นๆหลายเท่าด้วยเหตุนี้เองสารสกัดจากเปลือกมังคุดจึง
เป็นที่สนใจของผู้ที่รักสุขภาพและแซนโทนที่พบในเปลือกมังคุดยังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพในหลากหลายมิติเช่นเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง และยังให้ผลในการต้านอาการอักเสบช้ำบวมที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยกับผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาเรื่องข้อเข่าและข้อต่อๆของร่างกายนอกจากนี้สารประกอบแซนโทนในเปลือกมังคุดยังให้ประโยชน์ในการลด
อาการภูมิแพ้ ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจดีขึ้น และเป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสที่อยู่นอกเซลล์ 
การที่สารประกอบแซนโทนจากเปลือกมังคุด สามารถทำงานได้หลากหลายมิติเช่นนี้เองจึงทำให้มังคุดจัดอยู่ในแถวหน้าสุด
ของผลไม้เพื่อสุขภาพในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรค มีคุณสมบัติที่ดีของผลมังคุด ซึ่งให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากมาย แต่ยังสามารถ ผสานคุณค่า
ตามธรรมชาติของผลทับทิมและผลโกจิเบอรี่ไว้ได้ อย่างกลมกลืน ภายใต้รสชาติที่คงความหวานอมเปรี้ยว  อร่อย.. แม้ว่า
จะปราศจากการใส่น้ำตาลและ สารกันบูดรวมทั้งไม่ผ่านการแต่งสีและกลิ่นใด ๆ ทั้งสิ้น  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรค 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงความบริสุทธิ์จากคุณ ค่าตามธรรมชาติให้ได้ มากที่สุด
 

ทับทิม (Pomegranate)ผลไม้สีสวยที่มีต้นกำเนิดมาจากดินแดนแถบ
เปอร์เซีย หรือประเทศอิหร่านในปัจจุบันจากงานวิจัยจำนวนมากต่าง
ยืนยันว่าผลทับทิมมีสารประกอบตามธรรมชาติในกลุ่มแซนโทน โดย
เฉพาะ Hydrolysable Xanthone หรือสารประกอบแซนโทนในกลุ่ม
ที่สามารถละลายน้ำได้อยู่ในปริมาณมากซึ่งให้ประโยชน์ที่ชัดเจนแก่
ร่างกายไม่เพียงแต่ในด้านการป้องกันการเข้าทำลายเซลล์เนื้อเยื่อจาก
สารอนุมูลอิสระแต่ยังสามารถลดสภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือดที่มี
สาเหตุมาจากภาวะไขมันในเลือดสูงทับทิมจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับ
การดูแลสุขภาพหัวใจและเส้นเลือดโดยตรง


โกจิเบอรี่ (Goji Berry) หรือชื่อในภาษาละตินคือ ลีเซียม บาร์บารุ่ม(Lycium 
Barbarum)เป็นผลไม้ที่พบและปลูกกันมากทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศจีนใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารจีนหลากหลายชนิดมาแต่ครั้ง
โบราณโดยมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายบำรุงสายตาช่วยในการทำงานของ
ระบบประสาททำให้หลับสบายช่วยในเรื่องไตพร่องบรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ
หน้ามืดสายตาไม่ดี โดยเฉพาะอาการตาบอดกลางคืนโกจิเบอรี่มีส่วนประกอบ
ของกรดอะมิโนมากถึง 18ชนิดมีโปรตีนและแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย เช่น 
เหล็ก, ทองแดง, สังกะสี, แคลเซียมและฟอสฟอรัส มีวิตตามิน A, B2,C 
และมีสารประกอบโพลีแซ็คคาไรด์ มากถึง 22 ชนิดโดยในจำนวนนี้มี 4 ชนิด
ที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ช่วยให้้เซลล์ต่างๆของร่างกาย
ทำงานสัมพันธ์กันดียิ่งขึ้น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรค
      เป็นผลิตภัณฑ์ที่่รับประกันความพึงพอใจ 100%

 ส่วนประกอบที่สำคัญ 
      มังคุด 60% 
      ทับทิม 39.20% 
      โกจิเบอร์รี่ 0.80%
 เพื่อรสชาติที่ดีควรเขย่าก่อนดื่ม หลังเปิดขวดให้เก็บในตู้เย็นทันที
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงแทนการวินิจฉัยในการรักษาของแพทย์แก้ผู้ป่วยเฉพาะรายได้
 เนื่องจากการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยแต่ละรายมีรายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน
ใบรับรองมาตรฐาน
WORLD CLASS PRODUCTION
ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรค
ผ่านการสกัดตามธรรมชาติและกระบวนการผลิตอันทันสมัย
โดยบริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด
GMP Certified by SGS (Thailand) Limited, Cert. No. TH 07/3342 
AC 12-23-0999-0000000088-001
HACCP Certified by SGS (Thailand) Limited, Cert. No. TH 07/3341 
AC 12-24-0999-00000091-001
หมายเลขทะเบียนอาหาร (อย.) 73-2-03748-2-0003
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
เลขที่รับรองฮาลาล กอท.ฮล.91 A791 008 05 51

 
วิธีการทาน ซุปเปอร์โฟร์แรค (super4rac)
           การทานซุปเปอร์โฟร์แรค ไม่ได้จำกัดเวลาว่าต้องทานก่อนหรือหลังอาหาร แล้วแต่เวลาที่ผู้ทาน
สะดวกแต่ใน 1 วันควรทานในปริมาณที่เหมาะสมคือ 60 ml. จะทานครั้งเดียว 60ml เลยก็ได้ หรือแบ่ง
ทานครั้งละ 30ml. เช้าและก่อนนอน จากนั้นดื่มน้ำตาม 1 แก้ว 
       
           หลังจากเปิดขวด ซุปเปอร์โฟร์แรค แล้วต้องเก็บผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในตู้เย็นเท่านั้น หากยังไม่ได้เปิดขวด
สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติได้ 1 ปี
สั่งซื้อสินค้า หรือ สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
โทร : 089-5149458 คุณฝน
Line ID : tu09042528
โทร : 086-6611145 คุณเดี่ยว
Line ID : prayat2209
"สั่งซื้อสินค้า ส่งฟรีทั่วประเทศ"
http://www.healthddshop.com
(สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือ สั่งซื้อผ่านทางเวปไซต์ก็ได้)


tags : ,

  • 1,100 บาท
  • 101094
  • join 21 ปีที่แล้ว
    active 21 ปีที่แล้ว
  • 0866611145
  • 06 พ.ย. 59 15:55 น.
  • 14 ม.ค. 62 08:14 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ

กาแฟผสมเจียวกู่หลาน 3 in 1 ปราศจากน้ำตาล ตราเนเชอรัลสพลัส
105760

Little Baby Lotion Plus Whitening ผิวเนียนนุ่มสดใสแลดูสุขภาพดี
100129

MAZO ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผู้ชาย
107157

ซุปเปอร์ ดีแม๊กซ์ Super D-Maxxx 60 แคปซูล 0859845938
094807