ประกาศ

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
-

ประกาศ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

ประกาศ!! รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

1. เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing) อายุ 22-30 ปี , บุคลิกภาพดี , วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , นิเทศศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ( 5 อัตรา ) รายได้ 18,000++ บาท / เดือน

2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ( PR. ) อายุ 22-30 ปี, วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง บุคลิกภาพดีมาก , สดใส , มนุษยสัมพันธ์ ,ทักษะการสื่อ
สารดี และ มีความสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลทุกระดับ ( หากเคยผ่านงาน pretty / MC จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ( 3 อัตรา ) รายได้ 18,000++ บาท / เดือน

* ทำงานประจำ ที่สีลม จันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.30 – 16.00 น. ( หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ )


* เอกสารที่ใช้ ประวัติส่วนตัว ,สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน , รูปถ่าย 1” – 2” วุฒิการศึกษา , ใบ Certificate ( ทั้งหมดใช้อย่างละ 4 ชุด )
* ติดต่อนัดสัมภาษณ์ ได้ที่ คุณโอปอลล์ 08-6-452-1962 หรือ
ส่ง Resume มาที่ bphthaisamsung@gmail.com


tags : ,

  • 18,000 บาท
  • 070681
  • โอปอลล์ join 21 ปีที่แล้ว
    active 21 ปีที่แล้ว
  • 0864521962
  • 27 มี.ค. 56 14:26 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ