อาวุโส

-

อาวุโส โอเค

ประกันชีวิตอาวุโสโอเค

ประกันชีวิตอาวุโสโอเค
แบบประกัน สำหรับผู้อาวุโส ของบริษัท เอไอเอ
แบบประกันแบบนี้ไม่สามารถซื้อผ่านตัวแทนประกันชีวิตของ เอไอเอ ได้ ผู้สนใจต้องติดต่อซื้อทางโทรศัพท์ 02-305-5728,02-305-5727 ที่บริษัทโดยตรง
หรือด้วยแทนโดยตรงที่เบอร์ 085-119-0525 ฐิติมา ใจทัศน์กุล
ใบอนุญาติตัวแทนเลลขที่ 5301002876

ประกันชีวิตเน้นจุดขายอายุเกิน50ปี-ไม่ตรวจสุขภาพ

ประกันชีวิตดิ้นขยายตลาด แข่งชูสินค้าออมสั้นจับกลุ่มสูงอายุ เหตุเป็นกลุ่มมีเงินเก็บต้องการวางแผนบริหาร เงินที่มี ไม่ได้ต้องการออมยาวนัก เน้นจุดขายขยายอายุรับประกัน 70-75 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ค่ายใหญ่กลาง-เล็ก มุ่งเจาะตลาด เป็นระวิง

แม้จะยังไม่มีกรมธรรม์บำนาญสำหรับกลุ่มสูงวัยโดยเฉพาะ แต่ที่ผ่าน มาบริษัทประกันชีวิตก็มีสินค้าอื่นๆ รองรับลูกค้ากลุ่มนี้เช่นกัน โดยจะเป็นแบบที่เปิดรับผู้เอาประกันอายุมากๆ และมักจะเป็นแบบที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพราะเรื่องสุขภาพถือเป็นข้อจำกัดของคนกลุ่มนี้ ที่มองว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งสินค้าประเภทนี้

แม้จะไม่ใช่ของใหม่ในตลาด แต่ก็กลายเป็น ตลาดใหม่ให้บริษัทประกันชีวิตได้ขยับขยายได้อีกกลุ่มหนึ่ง และตลาดยิ่งต้องหันมาสนใจมากขึ้นเมื่อค่ายประกันชีวิตอันดับหนึ่งของตลาดหัน มาให้ความสำคัญ อย่างชัดเจน

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัทอเมริกัน อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) เปิดเผยว่า โครงการประกันอาวุโสโอเค หรือแบบประกันชีวิตประเภทตลอดชีพ สำหรับผู้สูงอายุ (ไม่มีเงินปันผล) ออกมาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถซื้อประกันชีวิตแบบธรรมดาได้ เพราะติดเงื่อนไขในเรื่องของอายุเกินซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ 50-70 ปี หรือจะต้องตรวจสุขภาพ

ดังนั้น จุดเด่นของแบบประกันดังกล่าว คือการไม่ต้องตรวจสุขภาพ และเบี้ยประกันถูก เฉลี่ย 5,700-10,700 บาท มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายอายุ 50-70 ปี มีระยะเวลาชำระเบี้ย และระยะเวลาคุ้มครอง จนถึงอายุ 90 ปี ทุนประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 200,000 บาท

รายละเอียด คุณสมบัติและเงื่อนไขของแบบประกัน
- ช่วงอายุที่ทำได้ 50-70 ปี
- จำนวนเงินเอาประกัน(ทุนประกัน) สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 50,000 สูงสุด 200,000 บาท
- ระยะเวลาความคุ้มครอง ตลอดชีพ หรือ จนกว่าอายุครบ 90 ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน เท่ากับระยะเวลาความคุ้มครอง(อายุครบ 90 ปี)
- เมื่อครบอายุ 90 จะได้เงินคืนตามจำนวนเงินเอาประกัน
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
- ชำระเบี้ยเป็นรายเดือนเท่านั้น

การจ่ายผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต
ผลประโยชน์เสียชีวิตด้วยเหตุปกติ ปีกรมธรรม์ที่ จำนวนผลประโยชน์
1-2 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
3 เป็นต้นไป 100% ทุนประกันชีวิต
ผลประโยชน์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปีกรมธรรม์ที่ จำนวนผลประโยชน์
1-2 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว และ 100% ของทุนประกันชีวิต
3 เป็นต้นไป 100% ทุนประกันชีวิต
2. กรณีมีชีวิตอยู่ ครบสัญญา กรณีผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี บริษัทจะจ่าย 100% ของทุนประกัน

แบบประกันแบบนี้ไม่สามารถซื้อผ่านตัวแทนประกันชีวิตของ เอไอเอ ได้ ผู้สนใจต้องติดต่อซื้อทางโทรศัพท์ 02-305-5728,02-305-5727 ที่บริษัทโดยตรง
หรือด้วยแทนโดยตรงที่เบอร์ 085-119-0525 ฐิติมา ใจทัศน์กุล
ใบอนุญาติตัวแทนเลลขที่ 5301002876


tags : ,

  • 0 บาท
  • 030011
  • join 21 ปีที่แล้ว
    active 21 ปีที่แล้ว
  • 023055728
  • 14 ธ.ค. 53 22:10 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ