รับแปลผล
รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, แปล  เอกสารงานวิจัย
รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, แปล  เอกสารงานวิจัย
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
20 ก.พ. 62 20:53 น.

รับแปลผล SPSS รับจ้าง run SPSS รับทำวิจัย

1) รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS รับงานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับสรุปผลงานวิจัย รับแก้ไขงานวิจัยให้จะกว่าจะผ่าน รับทำวิจัย ทั้งทางหน่วยงานราชการ และงานวิจัยองค์กรเอกชน รับเขียนบทความงานวิจัย บทความวิชาการ รับเขียนบทคัดย่อ

2) รับวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)


โทร. 0826300899 ( ตะวัน )
E-mail : tawansmile@gmail.com
http://รับงานวิจัย.blogspot.com
http://tawansmile.com

Tags : รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, แปลเอกสารงานวิจัย, รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ, รับทำ spss ด่วน, วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม, รับจ้าง run spss, รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่, spss ราคาเท่าไร, งาน คีย์ ข้อมูล spss


tags : รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, แปล เอกสารงานวิจัย,

  • 150 บาท
  • 103507
  • ใหม่ join 2 ปีที่แล้ว
    active 3เดือนที่แล้ว
  • 984279879
  • 26 ก.ค. 60 06:26 น.
  • 20 ก.พ. 62 20:53 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ