รับวิเคราะห์ข้อมูล
รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
20 ก.พ. 62 20:53 น.

รับวิเคราะห์ข้อมูล แปลเอกสาร SPSS รับสรุปงานวิจัย

1) รับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับงานวิจัย
2) ให้คำแนะนำปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
3) รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบ สมมติฐานด้วยสถิติ Anova T-Test F-Test และสถิติอื่นๆ
4 )รับเขียนบทคัดย่อ
5) รับแก้ไขงานด่วน

ติดต่อ วิตามิน
โทร. 0860355199
vitamintb2@gmail.com
http://รับทำงานวิจัย.blogspot.com
http://researchspss.com

Tags : รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, โปรแกรม SPSS , รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, แปลเอกสารงานวิจัย, รับทำวิจัย,


tags : รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS,

  • 99 บาท
  • 103505
  • ใหม่ join 2 ปีที่แล้ว
    active 7เดือนที่แล้ว
  • 984279879
  • 26 ก.ค. 60 06:23 น.
  • 20 ก.พ. 62 20:53 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ