รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSSรับแก้ไขงานวิจัย กรุงเทพมหานคร » CLASSIFIED108.com

รับทำวิจัย

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
17 ส.ค. 60 16:16 น.

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSSรับแก้ไขงานวิจัย

รับปรึกษาทำวิจัยที่มีผลต่อการศึกษา รับทดสอบ IOC หาค่าอัลฟ่า (Alpha) รับแก้ไข บทที่ 1 , 2 , 3 + แบบสอบถาม

รับวิเคราะห์ SPSS จากการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA วิเคราะห์ Chi-Square Pearson's Correlation สถิติอื่นๆ

โทร. 0845409123 ( ธีร์ )
E-mail : thesisabc123@gmail.com
http://thesisabc.blogspot.com
http://konchangfuns.com

Tags : รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, แปลเอกสารงานวิจัย, รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับสรุปผลวิจัย โปรแกรม SPSS, รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่


tags : ,

  • 100 บาท
  • 103504
  • ใหม่ join 1 ปีที่แล้ว
    active 1 ปีที่แล้ว
  • 0984279879
  • 26 ก.ค. 60 06:22 น.
  • 17 ส.ค. 60 16:16 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ