ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน


เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
21 ก.พ. 60 17:02 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน

ต้องการหาหนังสือเรียนภาษาอังกฤษดีๆ ติดบ้านสักเล่ม ทางนี้เลยครับ ครูแต่งเองครับบบ
--> ชื่อหนังสือ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน (English for Examination and Job Application)
--> ครอบคลุมเนื้อหาที่ครูไทยควรรู้เพื่อการสอน
--> เหมาะสำหรับทบทวนความรู้ที่เคยเรียน
--> เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบ ทั้งสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอบครูผู้ช่วย
--> เขียนเอง ดังนั้นจึงใช้ภาษาง่าย และมีเทคนิคซ่อนอยู่ในแต่ละบท
--> ประกอบไปด้วยเนื้อหา 7 บท คือ Parts of Speech, Subject-Verb Agreement, Tenses, Comparisons, Conditional Sentences, Everyday Conversation และ Job Application


tags : ,

  • 300 บาท
  • 101856
  • เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ join 2 ปีที่แล้ว
    active 2 ปีที่แล้ว
  • 0852228861
  • 21 ก.พ. 60 17:02 น.
  • 21 ก.พ. 60 17:02 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ