ขายแฟรนไชส์

อำเภอเมือง เชียงใหม่
09 ก.ย. 59 16:35 น.

ขายแฟรนไชส์ โรงเรียนกวดวิชาเมคอัพ อิงลิช สกูล

ชื่อกิจการ(ไทย) : โรงเรียนกวดวิชาเมคอัพ อิงลิช สกูล
ชื่อกิจการ(Eng.): Make Up English School
ปีที่ก่อตั้ง: พ.ศ. 2558
ประเทศ: ไทย
ลักษณะแฟรนไชส์: การศึกษา
ค่าแฟรนไชส์: 250,000 บาท + อายุสัญญา 5 ปี
ค่าธรรมเรียมรายปี: 150,000 บาท/ปี
ค่า Loyalty: None

คุณสมบัติผู้ซื้อค่าแฟรนไชส์:
1. เป็นผู้ที่สนใจจริงที่จะดำเนินธุรกิจการศึกษา รวมถึงสามารถยอมรับและเข้าใจกฎเกณฑ์กติกาของการเป็น
แฟรนไชส์ของสถาบัน
2. มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลสถาบันได้ตลอดเวลา
3. มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของตนเองและสถาบัน
4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)

สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ:
1.สิทธิ์ในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า
2.เอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ
- แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนและครูผู้สอน
- แบบบันทึกการเรียนการสอน
- แบบฟอร์มราคาขายคอร์ส
- แบบฟอร์มแจ้งต่อคอร์สนักเรียน
- แบบฟอร์มบันทึกการทำงาน
- แบบฟอร์มบันทึกรายรับรายจ่าย
- แบบฟอร์มการยืม-คืนหนังสือ
- ตัวอย่างตำราเรียนทุกระดับอย่างละ 2 ชุด
- แบบประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
- Pretest ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จนถึงระดับมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
- แบบตารางเรียน(Time Table)
3.โปรแกรมระบบบัญชี
- ระบบการรับสมัคร (ฐานบันทึกข้อมูลนักเรียน)
- การออกใบเสร็จรับเงิน
4.การฝึกอบรม
- เทคนิคการสอน การทำกิจกรรม และการใช้สื่อต่างๆทั้งหมดสำหรับครูผู้สอน
- เทคนิคการขาย การโน้มน้าวลูกค้า และวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เทคนิคการจัดระบบเอกสารของเจ้าหน้าที่ธุรการ
5.การให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ เช่น การบริหารงานที่ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการศึกษาจำเป็นต้องรู้และคำแนะนำต่างๆตลอดอายุสัญญา รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านการจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการด้วย
6.การจัดทำเพจโฆษณาสาขา
7.เอกสารประชาสัมพันธ์เช่น ใบปลิว 1,000 แผ่น
8.เสื้อฟอร์มของสถาบัน


ชื่อผู้ติดต่อ : คุณทัศนียาภรณ์ สัตย์มาก (บี)
ที่อยู่ : Make Up English School เลขที่ 28 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 094-604-4445, 082-626-6154
E-mail: makeup.englishschool@gmail.com
Facebook: Make Up English
Page: โรงเรียนสอนภาษา Make Up English จังหวัดเชียงใหม่


tags : ,

  • 250,000 บาท
  • 100638
  • ทัศนียาภรณ์ สัตย์มาก join 2 ปีที่แล้ว
    active 2 ปีที่แล้ว
  • 94
  • 09 ก.ย. 59 16:35 น.
  • 09 ก.ย. 59 16:35 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ