อบรม

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
11 ก.ค. 59 16:36 น.

อบรม เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาขั้นเทพ กับ tool ยอดนิยม Strategic problem solving with favorite tools

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัยพากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัดอบรม หลักสูตร "เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาขั้นเทพ กับ tool ยอดนิยม (Strategic problem solving with favorite tools)"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม:
• ปรับทัศนคติต่อเรื่องการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• ทำอย่างไรจึงแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
• ขอบเขตปัญหาของคุณอยู่ที่ไหน
• การรวบรวมข้อมูลให้ตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหา
• การระบุสาเหตุของปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้วย tool ต่างๆ
• กลยุทธ์กระบวนการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
• กลยุทธ์การประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด the best option ever
• การประเมินความเสี่ยงเพื่อลดการผิดพลาด
• การหาแนวทางป้องกันและรับมือความเสี่ยง


tags : ,

  • 3,500 บาท
  • 099954
  • Training MUT join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883666
  • 11 ก.ค. 59 16:36 น.
  • 11 ก.ค. 59 16:36 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ