อบรม

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
11 ก.ค. 59 16:22 น.

อบรม การติดตั้งอุปกรณ์ Switch H3C ในระบบเครือข่าย

สำนักฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดอบรม
หลักสูตร "การติดตั้งอุปกรณ์ Switch (H3C) ในระบบเครือข่าย"
วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม :
การติดตั้ง Switch เบื้องต้น / การติดตั้ง Resilient Links / การติดตั้ง Spanning Tree Protocol/Rapid Spanning Tree Protocol / การติดตั้ง Link Aggregation (Trunking) / การติดตั้ง Virtual LANs (VLANs) / การจัดการ IP ddress / การติดตั้ง Static Routing ระหว่าง VLAN / การติดตั้ง Bandwidth management / การติดตั้ง QOS ในการปิดกั้น ping / การติดตั้ง QOS ในการปิดกั้น MP3 streaming form the Internet and Applications on the Internet / การติดตั้ง QOS ในการปิดกั้น IP Address / การติดตั้ง Prioritize Video Traffic ข้าม the LAN


tags : ,

  • 8,500 บาท
  • 099953
  • Training MUT join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883666
  • 11 ก.ค. 59 16:22 น.
  • 11 ก.ค. 59 16:22 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ