อบรม

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
11 ก.ค. 59 16:16 น.

อบรม เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน

สำนักฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดอบรม
หลักสูตร "เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน"
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม :
1. หลักการวิธีการมอบหมายงานและบทบาทของผู้มอบหมายงาน
2. จิตวิทยาในการบริหารคน และการสื่อสารในที่ทำงาน
3. การควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
4. กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) แนวทางในการสั่งงานที่ดี

**1. การบรรยายด้วยเทคนิคที่ใช้ในปัจจุบัน
2. ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน


tags : ,

  • 3,500 บาท
  • 099952
  • Training MUT join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883666
  • 11 ก.ค. 59 16:16 น.
  • 11 ก.ค. 59 16:16 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ