อบรม

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
11 ก.ค. 59 15:52 น.

อบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น MITSUBISHI PLC

สำนักฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดอบรม
หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)"
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม:
แนะนำโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ PLC / เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC /
การโปรแกรม PLC ด้วยโลจิกพื้นฐาน / การใช้งานคำสั่งตั้งเวลาและนับจำนวน (Timer/Counter) / การใช้งานคำสั่งทางคณิตศาสตร์ / การแปลงและเปรียบเทียบจำนวน / การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม / การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบ PLC


tags : ,

  • 5,500 บาท
  • 099951
  • Training MUT join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883666
  • 11 ก.ค. 59 15:52 น.
  • 11 ก.ค. 59 15:52 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ