อบรม

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
11 ก.ค. 59 15:48 น.

อบรม การปรับแต่งและการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมแบบ PID

สำนักฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดอบรม

หลักสูตร "การปรับแต่งและการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมแบบ PID"
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม
1. บรรยายความรู้แบบทฤษฎีของระบบควบคุม
2. การอธิบายพฤติกรรมของระบบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมแบบเชิงเส้นและข้อดีที่เหนือกว่าการควบคุมแบบปิด/เปิด
4. ความรู้เบื้องต้นของตัวควบคุมแบบ PID
5. ฝึกทักษะการปรับแต่งตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, PID


รูปแบบการฝึกอบรม:
บรรยายและฝึกปฏิบัติ


tags : ,

  • 4,000 บาท
  • 099950
  • Training MUT join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883666
  • 11 ก.ค. 59 15:48 น.
  • 11 ก.ค. 59 15:48 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ