เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
05 ก.ค. 59 16:02 น.

5 ส และการควบคุมด้วยสายตา 5 S and Visual Control

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัดอบรม "5 ส และการควบคุมด้วยสายตา (5 S and Visual Control)"
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.

5 ส เป็นแนวคิดในการปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวก สบาย และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต สำหรับทุกองค์กร

หัวข้ออบรม
- แนวคิด การดำเนินงานกิจกรรมการทำ 5 ส
- เคล็ดลับการทำ 5 ส และ Visual Control ให้สำเร็จ
- กรณีศึกษาการทำ 5 ส และ Visual Control ในภาคอุตสาหกรรม


tags : ,

  • 3,500 บาท
  • 099867
  • Training MUT join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883666
  • 05 ก.ค. 59 16:02 น.
  • 05 ก.ค. 59 16:02 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ