อบรมการใช้งานและการเขียนโปรแกรม

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
01 ก.ค. 59 13:57 น.

อบรมการใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PLSQL

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัดอบรม "การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL"
รุ่นที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 7 - วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00–16.00 น.


ตัวอย่างหัวข้ออบรม
"1. Introduction with PL/SQL
2. span ตัวแปร และ Data Type
3. Nested Block & Built-in SQL Function และการเขียน SQL ฝังใน PL/SQL
4. การใช้งานคำสั่งในการตัดสินใจ (DECISION STATEMENT : IF /SWITCH CASE)
5. การใช้งานคำสั่งวนรอบ (LOOP STATEMENT)
6. การใช้ Data Type ชนิด Record
ฯลฯ"


รูปแบบการอบรม : เชิงบรรยายและปฏิบัติ


tags : ,

  • 5,000 บาท
  • 099831
  • Training MUT join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883666
  • 01 ก.ค. 59 13:57 น.
  • 01 ก.ค. 59 13:57 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ