อบรม

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
01 ก.ค. 59 13:46 น.

อบรม เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ Boiler Technology

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัดอบรม เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)
รุ่นที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.

หัวข้อ
1. ประวัติ และชนิดของหม้อไอน้ำที่มีใช้ในอดีตถึงปัจจุบัน
2. หน้าที่และหลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมหม้อไอน้ำ
3. การทำงานและชนิดของสตีมแทรบ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ

บรรยาย ยกตัวอย่าง ตอบข้อซักถาม !!!


tags : ,

  • 3,500 บาท
  • 099830
  • Training MUT join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883666
  • 01 ก.ค. 59 13:46 น.
  • 01 ก.ค. 59 13:46 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ