อบรม

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
01 ก.ค. 59 13:35 น.

อบรม การติดตั้งเครื่อง Internet Router โดยใช้ Linux

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัดอบรม การติดตั้งเครื่อง Internet Router โดยใช้ Linux

หัวข้ออบรม
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux และการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
การจัดการ IP Address
การติดตั้งระบบ Router ให้กับระบบปฏิบัติการ Linux
การติดตั้ง Static Routing
การติดตั้ง Dynamic Routing
การติดตั้ง NAT
การติดตั้ง Firewall ในระบบ Router


tags : ,

  • 5,000 บาท
  • 099829
  • Training MUT join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883666
  • 01 ก.ค. 59 13:35 น.
  • 01 ก.ค. 59 13:35 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ