โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาลอำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
13 มิ.ย. 59 13:28 น.

โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล สอนหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสยาม อาร์ เอ็น เอ อินเตอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรระยะสั้น 4 เดือนจบและผู้ช่วยพยาบาล ระยะสั้น 6 เดือนจบ

หลักสูตรที่เปิดสอน 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล / ผู้ช่วยบุรุษการพยาบาล
2. หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร (แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง)
โดยได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ

คอร์ส หลักสูตรระยะสั้นเรียนแค่ 4 เดือนและ 6เดือนตามหลักสูตร
ขณะเข้ารับการฝึกอบรม.. จะมีโรงพยาบาล/คลินิค/บริษัทดูแลสุขภาพ
และโรงเรียนอนุบาลในเครือ พร้อมจองตัวและรองรับอยู่ทั่วประเทศ !!!
เงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 9,000 - 18,000 บาท มี O.T. มีประกันสุขภาพ/มีประกันสังคมและอื่นๆอีกมากมาย!!!

ช่องทางการรับสมัคร
-สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสยาม อาร์ เอ็น เอ อินเตอร์
969 ม. ภัสสร 4 ซ.1 ถ. รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร.02-1502897 สายด่วน : 0922646817
- ทางเว็บไซต์,http://www.siam-rna.com


tags : ,

  • 49,000 บาท
  • 099581
  • Siam Thanyaburi Inter School join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 21502897
  • 13 มิ.ย. 59 13:28 น.
  • 13 มิ.ย. 59 13:28 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ