ประกันกลุ่มพนักงานGroup

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
29 เม.ย. 59 20:25 น.

ประกันกลุ่มพนักงานGroup Insurance กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

http://www.perfectinsurance4you.com/index.aspx?pid=dde0c54a-a0f5-4923-8d0d-454b8dca0f1e
ประกันกลุ่มกรุงไทย-แอกซ่า (group insurance)ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เบี้ยเริ่มต้น 108 บาท/คน/ปี ประกันสุขภาพกลุ่ม เบี้ยเริ่มต้น 2445 บาท/คน/ปี

ประกันกลุ่มพนักงาน(Group Insurance) กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จำนวนพนักงานเริ่มต้น 5 คนขึ้นไป.....
* ทุน 100,000 แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเริ่มต้น 108 บาท/คน/ปี
* ทุน 100,000 แบบมีค่ารักษาพยาบาล ครั้งละ 10,000 บาท เบี้ยเริ่มต้น 488 บาท/คน/ปี

ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน จำนวนพนักงานเริ่มต้น 10 คนขึ้นไป ....
*ทุน 100,000 ค่าห้องผู้ป่วยใน 1,000 บาท/คืน ค่าผ่าตัด 20,000 บาท ค่ารักษา 20,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้น 2,445 บาท/คน/ปี

ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน+ผู้ป่วยนอก จำนวนพนักงานเริ่มต้น 10 คนขึ้นไป ....
*ทุน 100,000 ค่าห้องผู้ป่วยใน 1,000 บาท/คืน ค่าผ่าตัด 20,000 บาท ค่ารักษา 20,000 บาท
OPD 400 บาท/ครั้ง เบี้ยเริ่มต้น 4,134 บาท/คน/ปี

หรือดูราคาเบี้ยประกันตามแพคเกจ
ที่ http://www.perfectinsurance4you.com/index.aspx?pid=ee73d037-dcbd-4bf2-91ae-155f1e162c5a


หากท่านมีแผนประกันเดิมอยู่แล้ว และประสงค์ให้กรุงไทย-แอกซ่า โค้ทราคาเบี้ย
โปรดส่งข้อมูลดังนี้มาให้เรา
1. รายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์ของแผนประกันเดิม
2. จำนวนพนักงานพร้อมรายละเอียดอายุและเพศ
3. สถิติการเคลมจากบริษัทประกันเดิมปีล่าสุด


ประกันสินเชื่อแบบกลุ่ม คุ้มครองชีวิตผู้กู้ (Group Credit Life)

เนื่องจากเงื่อนไขการกู้ของสหกรณ์ฯ หรือ สถาบันการเงิน จะกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการกู้ ดังนั้นหากผู้กู้เสียชีวิต
ผู้ค้ำต้องรับภาระหนี้สินจากญาติหรือเพื่อนที่ตนเองไปค้ำ
เพื่อลดภาระกับผู้ค้ำและเป็นหลักประกันที่มั่นคงแก่สหกรณ์ฯ ปกป้องหนี้สูญที่เกิดจากการเสียชีวิตของผู้กู้ ประกันสินเชื่อกลุ่ม แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองตลอดสัญญากู้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นผู้รับประโยชน์อันดับ 1

มีแบบประกันสินเชื่อ 3 แบบ

• คุ้มครองชีวิตผู้กู้ตามระยะเวลาสัญญากู้ แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว ทุนประกันลดลง (Mortgage Reducing Term Assurance: MRTA )

• คุ้มครองชีวิตผู้กู้ตามระยะเวลาสัญญากู้ แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว ทุนประกันเต็มคงที่ตลอดสัญญา (Group Level Term: GLT SP)

• คุ้มครองชีวิตผู้กู้ แบบชำระเบี้ยรายปี คุ้มครองปีต่อปี (Yearly Renewable Term: YRT )

ติดต่อขอราคาเบี้ยประกันที่ นภาภรณ์ ลาร์เซ่น ตัวแทนประกันกลุ่ม บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร: 0814281251,0824507117 ไลน์ID: 0814281251 อีเมล์: kt_axa99@hotmail.com
เว็บไซต์ตัวแทน http://www.perfectinsurance4you.com


tags : ,

  • 108 บาท
  • 098039
  • นภาภรณ์ ลาร์เซ่น join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 0814281251
  • 07 มี.ค. 59 12:52 น.
  • 29 เม.ย. 59 20:25 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ