โปรเน็ต

อำเภอสารภี เชียงใหม่
19 ก.พ. 59 22:33 น.

โปรเน็ต ทรู มาพร้อมกับแพ็กเกจ เล่นเน็ตไม่จำกัด NET Unlimited

โปรเน็ต ทรู ราคา 11 บาท/วัน (+VAT 7%) =11.77 บ. เล่นเน็ตได้ ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 512Kbps ตลอด ได้ 500 Mb เมื่อใช้ความเร็วสูงสุดจนครบกำหนด ความเร็วจะลดลงเหลือ 64 Kbps สมัครกด *900*8908*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 14 บาท/วัน (+VAT 7%) =14.98บ. เล่นเน็ตได้ ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 384Kbps ตลอดสมัครกด *900*1901*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 49 บาท/วัน (+VAT 7%) =53บ. ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 3G สูงสุดได้ 320MBเมื่อใช้ 3G จนครบ 320 ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps สมัครกด *900*3302*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 69 บาท/ 7วัน (+VAT 7%) =73.83บ. เล่นเน็ตได้ ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 384Kbps สมัครกด *900*1902*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 79 บาท/ 7วัน (+VAT 7%) =84.53บ. เล่นเน็ตได้ ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB เมื่อใช้ 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สมัครกด *900*8927*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 249 บาท/ 7วัน (+VAT 7%) =267บ. เล่นเน็ตได้ ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB เมื่อใช้ 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สมัครกด *900*3324*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 49 บาท/วัน (+VAT 7%) =53บ. เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 256Kbps ตลอด สมัครกด *900*8932*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 59 บาท/ 7วัน (+VAT 7%) =63.13บ. เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 512Kbps ตลอด ใช้ได้วันละ 500 Mb เมื่อใช้ความเร็วสูงสุดจนครบกำหนด ความเร็วจะลดลงเหลือ 64 Kbps สมัครกด *900*8909*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 59 บาท/ 7วัน (+VAT 7%) =63.13บ. เล่นเน็ตได้ ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB เมื่อใช้ 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สมัครกด *900*8811*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 399 บาท/ 30 วัน (+VAT 7%) =427บ. เล่นเน็ตได้ ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB เมื่อใช้ 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สมัครกด *900*3339*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 599 บาท/ 30 วัน (+VAT 7%) =641บ. ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 2GB เมื่อใช้ 3G จนครบ 2GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สมัครกด *900*3359*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 799 บาท/ 30 วัน (+VAT 7%) =854.93บ. ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 3GB เมื่อใช้ 3G จนครบ 3GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สมัครกด *900*3379*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 899 บาท/ 30 วัน (+VAT 7%) =962บ. ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5GB เมื่อใช้ 3G จนครบ 5GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 384Kbps สมัครกด *900*3389*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 9 บาท/วัน (+VAT 7%) =9.63บ. เล่นเน็ตได้ ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 512Kbps ตลอด กด*900*8908*17406339# แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 14 บาท/วัน (+VAT 7%) =14.98บ. เล่นเน็ตได้ ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 384Kbps ตลอด กด*900*1901*17406339# แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 49 บาท/วัน (+VAT 7%) =53บ. ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 3G สูงสุดได้ 320MB เมื่อใช้ 3G จนครบ 320 ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps กด *900*3302*17406339# แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 69 บาท/ 7วัน (+VAT 7%) =73.83บ. เล่นเน็ตได้ ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 384Kbps กด *900*1902*17406339#แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 79 บาท/ 7วัน (+VAT 7%) =84.53บ. เล่นเน็ตได้ ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB เมื่อใช้ 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*8927*17406339# แล้วโทรออก

โปรเน็ต ทรู ราคา 249 บาท/ 7วัน (+VAT 7%) =267บ. เล่นเน็ตได้ ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB เมื่อใช้ 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3324*17406339# แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 49 บาท/วัน (+VAT 7%) =53บ. เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 256Kbps ตลอด กด *900*8932*17406339#แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 59 บาท/ 7วัน (+VAT 7%) =63.13บ. เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 512Kbps ตลอด กด *900*8909*17406339# แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 59 บาท/ 7วัน (+VAT 7%) =63.13บ. เล่นเน็ตได้ ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB เมื่อใช้ 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*8811*17406339# แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 399 บาท/ 30 วัน (+VAT 7%) =427บ. เล่นเน็ตได้ ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB เมื่อใช้ 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3339*17406339# แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 599 บาท/ 30 วัน (+VAT 7%) =641บ. ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 2GB เมื่อใช้ 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3359*17406339# แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 799 บาท/ 30 วัน (+VAT 7%) =854.93บ. ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 3GB เมื่อใช้ 3G จนครบ 2GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3379*17406339# แล้วโทรออก
โปรเน็ต ทรู ราคา 899 บาท/ 30 วัน (+VAT 7%) =962บ. ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5GB เมื่อใช้ 3G จนครบ 5GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 384Kbps กด *900*3389*17406339# แล้วโทรออก


tags : ,

  • 9 บาท
  • 097578
  • อารยา ถาไวย์ join 4 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 0979681417
  • 19 ก.พ. 59 22:33 น.
  • 19 ก.พ. 59 22:33 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ