แนวทางการเอาชนะโรคร้าย


เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
22 ส.ค. 58 10:21 น.

แนวทางการเอาชนะโรคร้าย จัดการโรคด้วย โปรไบโอติก Probiotic

แนวทางการเอาชนะโรคร้าย จัดการโรคด้วย โปรไบโอติก (Probiotic)

แนวทางการเอาชนะโรคร้าย

นับตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์มีความพยายามในการค้นหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะเอาชนะโรคร้ายให้ได้ พืชสมุนไพร อวัยวะของสิ่งมีชีวิต สารเคมี สารปฏิชีวนะ หรือแม้กระทั่งสารกัมมันตภาพรังสี(นิวเคลียร์) ล้วนถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาโรคต่างๆมาแล้วทั้งสิ้น กระนั้นก็ตามแม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะรุดหน้าไปสักเพียงใด ทว่ายังมีโรคร้ายอีกหลายโรคที่จวบจนถึงทุกวันนี้มนุษย์ยังไม่สามารถเอาชนะได้ ในที่สุดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในอดีตเรื่อยมาถึงแนวทางการรักษาสมัยใหม่ในปัจจุบัน พบว่า ความหวังที่จะจัดการกับโรคร้ายต่างๆอย่างได้ผลนั้น จึงมีอยู่เพียง 3 แนวทางเท่านั้น คือ

1. สเตมเซลล์จากมนุษย์และสัตว์

2. สเตมเซลล์ที่ยังมีชีวิตจากพืช และ

3. “โปรไบโอติก”

จากทั้ง 3 แนวทาง สเตมเซล์จากมนุษย์และสัตว์ที่จะนำมาใช้บำบัดรักษานั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนคนทั่วไปไม่อาจเข้าถึงได้ และดูเหมือนว่าสเตมเซลล์ที่ยังมีชีวิตจากพืชและโปรไบโอติกเท่านั้น ที่เป็นทางเลือกที่เป็นได้มากที่สุด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไปแต่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้อย่างดี

ดูประสบการณ์ผู้ใช้ โปรไบโอติก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

http://offerhow.com/Probiotic1.html

กลุ่มโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน, กลุ่มโรคเลือดและหลอดเลือด, กลุ่มโรคมะเร็ง, กลุ่มโรคเกี่ยวกับไต, กลุ่มโรคเกี่ยวกับตับ, กลุ่มโรคติดเชื้อ, กลุ่มโรคประสาท สมอง และต่อมไร้ท่อ, กลุ่มโรคทางเดินอาหาร,


tags : ,

  • 1 บาท
  • 092927
  • บิ๊ก อัครวัฒน์ join 5 ปีที่แล้ว
    active 4 ปีที่แล้ว
  • 0904396599
  • 24 เม.ย. 58 19:26 น.
  • 22 ส.ค. 58 10:21 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ