ชำนาญสอนขับรถลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี
-

ชำนาญสอนขับรถลำลูกกา

ชำนาญสอนขับรถ......ลำลูกกา
((((..สนใจโทร..... อ.ชัช 094-401-3380 , 087-327-5888 ,02 023-3320..))))
- ทางเรารับสอนขับรถยนต์ ทั้งเกียร์ออโต้และธรรมดา แบบพื้นฐานโดยผู้เรียนไม่มีประสบการณ์
- สอนขับรถโดยอาจารย์สอนที่มีประสบการณ์มาแล้ว 10 ปี
- การสอนดูแลเครื่องยนต์ เช่น น้ำมันเครื่อง หม้อน้ำ ลมยาง เครื่องมือประจำรถฯลฯ
- แนะนำการขับรถในถนนที่ปลอดภัยออกหัดขับด้วยถนนจริง และสนามทดลอง
- ทดลองขับให้เรียนรู้การขับในชีวิตประจำวันได้
- การเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้
- สอนการจอดรถในห้าง ขับในทางโค้ง วิธีจอดรถในที่จำกัดหรือที่แคบ
- หลักสูตรขับรถไม่มีบวกค่าเช่ารถครั้งแรกที่ทำการสอบและมีคู่มือกฎจราจรและแนวข้อสอบ
1. เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ 10 ชม, 14 ชม . 20ชม.
2. หลักสูตรขับรถเฉพาะท่าสอบทำใบขับขี่ (สำหรับคนขับที่มีพื้นฐาน
เน้นประสบการณ์ในการออกถนนจริงมีบริการรับ-ส่งฟรี
ระยะไม่เกิน10 กม. ถนนลำลูกกา-รังสิต-คลองหลวง เป็นต้น
ชำนาญ สอนขับรถยนต์ มีแนวการสอนขับรถยนต์ มี 3 ระดับ


ขั้นที่ 1 เริ่มต้นชัวโมงเรียน

ชำนาญ สอนขับรถยนต์จะเริ่มสอนตั้งแต่เริ่มแรก สอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันไป เริ่มตั้งแต่เข้านั่งประจำคนขับ ปรับที่นั่งให้เหมาะสม ระยะของเท้าซ้าย – ขวา การจับพวงมาลัย สอนให้รู้จักปุ่มบังคับ ต่างๆ เช่นกุญแจสตาร์ท , คันเร่ง , เบรค , คลัทช์ , แตร , ไฟเลี้ยว , ไฟสูง , ไฟต่ำ , กระจกมองหลัง ,กระจกมองข้าง , ซ้าย , ขวา , จากนั้นครูจะให้ผู้เรียนเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ เร่ง และเบา เครื่อง เพื่อให้เกิดความเคยชินในการที่จะเร่งเครื่องเบาเครื่อง ในขณะขับรถ สอนให้รู้จักเข้า เกียร์ เปลี่ยนเกียร์
ขั้นที่ 2 เรียนรู้ขั้นปฎิบัติการ

ฝึกการถอยหลัง เข้าซอง และการถอยหลังแบบต่างๆ การจอดรถเทียบทางเท้า การออกรถบนทางลาดชัน การหยุดรถตามระยะที่กำหนด การปรับมุมมองการกะระยะของกระจกมองหลัง กระจกมองข้าง ซ้าย – ขวา การใช้สัญญาณไฟเลี้ยว ซ้าย – ขวา การใช้ไฟสูง –ไฟต่ำ – ไฟของทาง และสัญญาณไฟต่างๆ ของรถ
ขั้นที่ 3 ฝึกประสบการณ์จริง ออกถนน

เมื่อครูสอนให้ท่านมีความชำนาญบ้างแล้ว จะพานักเรียนออกไปตามถนนต่างๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญบนถนนจริง ฝึกการเปลี่ยนเกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วของรถ การเปลี่ยนช่องทาง และการรักษาช่องทางของรถ ขับไปตามทางแยก ทางร่วม ผ่านสี่แยกไฟแดงต่าง
การเริ่มต้นขับรถยนต์ตามขั้นตอนที่ 1 ( ฝึกหัดขับ )
1) แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ และการใช้งานของรถ
เช่น เบรก ครัช คันเร่ง เกียร์ พวงมาลัยรถ ไฟเลี้ยว ซ้าย – ขวา และระบบไฟต่างๆของรถ
การปรับระยะห่างในการนั่งขับให้เหมาะสม การวางตำแหน่ง เท้าซ้าย – ขวา และมือไห้พอดี
ในการขับรถ ( ครูผู้สอนจะแนะนำทีละขั้นตอนต่อไป )
2)ให้รู้จักการใช้เท้าเหยียบ เบรก ครัช คันเร่ง โดยให้ใช้เท้าขวา เหยียบ เบรกและคันเร่ง
(เมื่อต้องการเหยียบเบรกให้ใช้ปลายเท้าขวายกมาเหยียบเบรก เมื่อต้องการเหยียบคันเร่งให้ใช้ ปลายเท้าขวายกมาเหยียบคันเร่ง )
2.2 เท้าซ้ายเหยียบครัชอย่างเดียว
3)ให้รู้การใช้มือในการบังคับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆของรถ
3.1)การจับพวงมาลัยรถหมายเหตุ
การตรวจสอบระยะที่เหมาะสมของเบาะที่นั่งและพนักพิงนั้นสามารถตรวจสอบได้
โดย การยื่นแขนทั่งสองข้างให้ตึง และวางข้อมือลงไปบนตำแหน่ง 12 นาฬิกา ถ้าหากอยู่ใน
ตำแหน่งนี้ได้ ถือว่าเป็นระยะในการนั่งที่เหมาะสม
จับเกียร์ทีตำแหน่งจุดกึ่งกลาง ลองปัดคันเกียร์ไปทาง
ซ้ายแล้วปล่อยมือ เกียร์จะดีดตัวเองกลับมาที่จุด
( กึ่งกลาง) และลองปัดคันเกียร์ไปทางขวา ปล่อยมือ
เกียร์จะดีดตัวเองกลับมาที่จุดเดิม(จุดกึ่งกลาง)
นี่คือตำแหน่งของ เกียร์ว่าง ( N )
เริ่มต้นการขับรถดัวยการสตาร์ท
โดยการบิดกุญแจไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา ทีละจังหวะจนไฟที่หน้าปัดติดสว่าง
แสดงว่าพร้อมที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้
ตำแหน่ง สตาร์ท มอเตอร์สตาร์ททำงาน
กุญแจจะคืนกลับมาในตำแหน่ง “on”
เมื่อปล่อยมือออก ( อย่าแช่มือไว้นานเมื่อ
เครื่องยนต์แล้ว เพราะจะทำให้มอเตอร์ไหม้ได้ )
เกียร์จะต้องเป็นเกียร์ ว่าง ( N ) เท่านั้น
6) เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วเริ่มต้นการออกรถได้ ( การออกรถ )
- เท้าซ้ายเหยียบครัชให้สุดแล้วมือซ้ายปัดคันเกียร์ไปทางซ้ายแล้วปัดขึ้นบน เพื่อเข้าเกียร์ 1
- เปิดเท้าซ้ายที่เหยียบครัชขึ้นอย่าช้าๆ เพื่อให้รถเคลื่อนตัวออกได้โดยเครื่องยนต์ไม่ดับ
( ระวังการออกรถถ้าเปิดเท้าซ้ายเร็วและไวเกินไปเครื่องยนต์จะดับ ) ทำซ้ำๆ หลายๆ ครั้งจนชำนาน ให้ออกรถ หยุดรถ จนจับระยะห่างของครัชได้
7) การหยุดรถ
- เมื่อต้องหยุดรถให้เท้าซ้ายเหยียบครัชให้สุด และ เท้าขวาเหยียบเบรกจนรถหยุดสนิท
- เหยียบครัชก่อนเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับ
- ในกรณีที่ขับมาดัวยความเร็วให้เหยียบเบรกก่อน และ เหยียบครัชทีหลังตอนรถใกัล
หยุด ทำซ้ำๆ กันหลายๆ ครั้งจนชำนาน
8) การเลี้ยวรถธรรมดา ซ้าย – ขวา
การเลี้ยวซ้าย มือซ้ายจับที่ตำแหน่ง 9 มือขวาหงาย
จับด้านในของพวงมาลัย แล้วหมุนพวงมาลัยไปทาง
ซ้าย สลับมือซ้ายข้ามมือขวาไปมา
การเลี้ยวขวา มือขวาจับที่ตำแหน่ง 3 มือซ้ายหงาย
จับด้านในของพวงมาลัย แล้วหมุนพวงมาลัยไปทาง
ขวา สลับมือขวาข้ามมือซ้ายไปมา
สำหรับการเลี้ยวแบบนี้ผู้ขับจะต้องจับพวงมาลัยตามที
กำหนด จากนั้นใช้มือด้านหนึ่งดึงและมืออีกด้านหนึ่ง
ดันโดยที่มือทั้งสองจะต้องไม่ไขว้ข้ามกัน
และมือทั้งสองจะต้องไม่ข้ามตำแหน่ง 12 นาฬิกา และ 6 นาฬิกา
การเลี้ยว ซ้าย ให้ใช้มือซ้ายดึงพวงมาลัยจากตำแหน่ง 12 นาฬิกามาที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกา
แต่ห้ามเกินตำแหน่ง 6 นาฬิกา มือขวาดันพวงมาลัยจากตำแหน่ง 6 นาฬิกาไปที่ตำแหน่ง
3 นาฬิกา แต่ห้ามเกินตำแหน่ง 12 นาฬิกา
การเลี้ยว ขวา ให้ใช้มือขวาดึงพวงมาลัยจากตำแหน่ง 12 นาฬิกามาที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา
แต่ห้ามเกินตำแหน่ง 6 นาฬิกา มือซ้ายดันพวงมาลัยจากตำแหน่ง 6 นาฬิกาไปที่ตำแหน่ง
9 นาฬิกา แต่ห้ามเกินตำแหน่ง 12 นาฬิกา
9) การถอยหลัง
การถอยหลังมี 3 แบบ
1. มองด้านในรถ ( หันหลังมอง )
2. มองด้านนอกรถ ( ข้างขวา )
3. มองกระจกรถ (ใช้กระจกมองหลัง )
- มองด้านในรถ ( สำหรับการถอยในที่กว้างและการถอยทางยาว )
โดยใช้มือขวาจับพวงมาลัย ตรงตำแหน่ง 12 นาฬิกา หันตัวไปทางด้านซ้ายมองไปที่
กึ่งกลางของกระจกหลัง ( มือซ้ายไม่ต้องจับพวงมาลัย ) ถ้าต้องการให้รถถอยไปทางซ้าย
ให้หมุนพวงมาลัยไปทางซ้าย ถ้าต้องให้รถถอยไปทางขวาให้หมุนพวงมาลัยไปทางขวา
(ถอยให้ตรงโดยปรับพวงมาลัยไปมาจนผู้เรียนปรับทิศทางของรถได้) ครูผู้สอนจะแนะนำต่อไปในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
มองด้านนอกรถ ( สำหรับการถอยในที่แคบ )
โดยการมองนอกรถ ( เปิดกระจกด้านขวา )มองออกด้านขวามือซ้ายจับที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา หันหน้าไปมองที่ด้านหลังขวาของรถ เพื่อที่เราจะกะระยะด้านขวาด้านเดียวฝึกถอยให้ตรงเป็นทางยาวๆให้ได้ เรียกว่าการถอยหลังในที่แคบ
การปรับกระมองข้าง ซ้าย – ขวา ให้มองเห็นในระดับสายตาของผู้ขับและกระจก
ต้องขนานกับตัวรถโดยแบ่งกระจกเป็น 4 ส่วน 1 ส่วน ให้เห็นตัวรถด้านท้ายเล็กน้อย
อีก 3 ส่วนให้เห็นข้างรถ (รถที่มาด้านข้าง)
การเริ่มต้นขับรถยนต์ตามขั้นตอนที่ 2 ( ซิกแซก )
การเดินหน้าถอยหลังทางตรง
- การเดินหน้าถอยหลังทางตรง
- ฝึกเดินหน้า – ถอยหลังทางตรงเป็นระยะทางยาว 10 เมตร
- โดยทำตามขั้นตอนการถอยหลังเบื้องตัน ทำจนชำนาญให้รถเดินหน้า
ตรงและถอยหลังตรงโดยที่ตัวรถต้องไม่ชนหลักเสา ซ้าย – ขวา
การถอยหลังเข้าจอดในที่แคบ
ให้ขับรถไปจอดเทียบกับรถคันหน้า ให้ด้านข้างห่างประมาณ 2 ฟุต แล้วค่อยๆถอยหลัง
โดยมองทางด้านในของรถ (ด้านในมุมซ้าย) พอท้ายรถของเราตรงกับท้ายรถคันด้านข้าง
ให้หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายสุดเพื่อให้ท้ายรถของเราเข้าหาช่องว่างระหว่างรถคันหน้าและรถคันหลัง เมื่อท้ายรถของเราเข้ามาในช่องว่างแล้ว
ให้หยุดรถแล้วหมุนพวงมาลัยให้ตรงแล้วถอยต่อไปอีกจนมุมซ้ายของรถเราตรงกับกึ่งกลางของหน้ารถคันหลังแล้วให้หมุนขวาให้สุดเพื่อให้ตัวรถของเราตรงกับรถคันหน้าเมื่อตัวรถเราตรงกับรถคันหน้าแล้วให้หมุนพวงมาลัยให้ตรง ( ปรับแต่ไปจนให้รถจอดเข้าที่ ) ฝึกไปจนชำนาญ
ติดตามผลงานที่ FACEBOOK
Email:// chumnandriving@hotmail.com
https://chumnandriving@facebook.com


tags : ,

  • 350 บาท
  • 089589
  • อ.ปู join 20 ปีที่แล้ว
    active 20 ปีที่แล้ว
  • 094-4013380
  • 12 ธ.ค. 57 05:43 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ