อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา
-

วิศวกรอุตสาหการ ระดับสามัญวิศวกร ประสบการโรงงาน28ปี ให้บริการดังนี้:

1.ตรวจและเซ็นต์รับรอง ผังโรงงาน/ผังเครื่องจักร เพื่อยื่น กนอ. 03/1 หรือ รง. 3 สำหรับ
การขออนุญาตเริ่มประกอบกิจการโรงงาน หรือ ขยายกำลังการผลิต
2.ตรวจและเซ็นต์รับรองระบบกำจัดมลพิษของโรงงาน
3.ตรวจและเซ็นต์รับรองระบบดับเพลิง
4.วางระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing), ระบบควบคุมคุณภาพ(SPC)

ราคาเริ่มต้นที่ 10,000บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน

สนใจติดต่อ
คุณวุฒิ 08 919 636 98 vute2554@gmail.com


tags : ,

  • 10,000 บาท
  • 080546
  • วุฒิ join 5 ปีที่แล้ว
    active 5 ปีที่แล้ว
  • 891963698
  • 22 ธ.ค. 56 10:41 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ