รับฝากทองคำแท่ง

อำเภอเมือง อุดรธานี
-

รับฝากทองคำแท่ง - ทองรูปพรรณ

บริษัท สยามเลเบอร์ จำกัด
รับฝากทองคำแท่ง - ทองคำรูปพรรณ
อัตราดอกเบี้ย
เงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 2 % ต่อเดือน
เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน
การคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกิน 15 วัน คิดเป็นครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วัน
คิดเป็น 1 เดือน กำหนดการรับฝาก 5 เดือน
สอบถามได้ที่ โทร. 081-3921444, 081-8737573


tags : ,

  • 20,000 บาท
  • 079469
  • เอ. join 19 ปีที่แล้ว
    active 19 ปีที่แล้ว
  • 0813921444
  • 05 พ.ย. 56 16:39 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ