รับฝากทอง

อำเภอเมือง อุดรธานี
19 ส.ค. 56 16:59 น.

รับฝากทอง

บริษัท สยามเลเบอร์ จำกัด

รับฝากทองคำแท่ง - ทองคำรูปพรรณ
อัตราดอกเบี้ย

เงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 2 % ต่อเดือน
เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน

การคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกิน 15 วัน คิดเป็นครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วัน
คิดเป็น 1 เดือน กำหนดการรับฝาก 5 เดือน

สอบถามได้ที่ โทร. 081-3921444, 081-8737573


tags : ,

  • 20,000 บาท
  • 076754
  • เอ join 6 ปีที่แล้ว
    active 6 ปีที่แล้ว
  • 81
  • 19 ส.ค. 56 16:55 น.
  • 19 ส.ค. 56 16:59 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ