รับแปล

อำเภอเมือง ลำปาง
09 มี.ค. 61 20:06 น.

รับแปล Textbook แปลบทคัดย่อ Abstract วิทยานิพนธ์ รับแปลงานเอกสารด่วน ราคาถูก

รับแปล Textbook, แปลบทคัดย่อ Abstract, แปลงานวิจัย วิทยานิพนธ์
รับแปลงานเอกสารด่วน ราคาถูก

AmyTranslation รับแปลเอกสารงานวิชาการ, รับแปลวิทยานิพนธ์
แปล Research Papers, แปล Journal, Case study, และเอกสารอื่น ๆ

รับแปลงานนักศึกษา:
• รับแปล Textbook, แปล Journal, Articles, รับแปลบทความภาษาอังกฤษ
แปลงานวิจัยต่างประเทศ,แปลเอกสารวิชาสัมมนา, รับแปลเปเปอร์, เอกสารวิชาการทุกประเภท
• รับแปล case study แปลกรณีศึกษา แปลบทความงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ,วิทยาศาสตร์, การแพทย์การพยาบาล, การบัญชีการธนาคาร, นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
• รับแปลบทคัดย่อ แปล Abstract รับแปลงานหนึ่งหน้า แปลงานด่วนวันเดียวได้
• รับแปลวิทยานิพนธ์ แปลสารนิพนธ์ แปล Thesis, Dissertation, IS ทุกสาขาวิชา

รับแปลงานธุรกิจ:
• รับแปลคู่มือการทำงาน คู่มือวิศวกรรมต่าง ๆ
• รับแปลใบเสนอราคา แปลจดหมายติดต่อธุรกิจ แปลอีเมล์
• รับแปลเว็บไซต์ รับแปลแคตตาล็อก แปลโบรชัวร์
• รับแปลสัญญาการทำงาน แปลบันทึกการประชุม แปล Powerpoint สำหรับพรีเซนต์งาน

*** แปลเอกสารด่วนสามารถส่งไฟล์งานที่ต้องการแปล + ระยะเวลาต้องการรับงาน
มาทางอีเมล์เพื่อความรวดเร็วได้เลยค่ะ

รับแปลงานด่วน รับแปลเอกสารด่วนทุกประเภท ราคาถูก
ติดต่อสอบถามได้ค่ะที่ : Amy Translation รับแปลงานเอกสารด่วน
Email : i_am_happy21@hotmail.com
Tel : 082-489-0399
Fb: https://www.facebook.com/AmyTranslation

Tags: รับแปลภาษา, รับแปลงานด่วน, รับแปลงานภาษาอังกฤษ, แปลงานภาษาไทย
รับแปลบทคัดย่อ Abstract, แปล Textbook, แปลวิทยานิพนธ์


tags : ,

  • 0 บาท
  • 075007
  • hunterrpost join 6 ปีที่แล้ว
    active 21 ชั่วโมง 15 นาที่ผ่านมา
  • 0823870050
  • 03 ก.ค. 56 22:47 น.
  • 09 มี.ค. 61 20:06 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ