เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
-

ติว กรมศุลกร

ติวเข้มศุลกากร
ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
(ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ)
วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การศุลกากร
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
วันเสาร์ที่ 11 และอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556เวลา 09.00–17.00 น
1,500 บาท พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สถานที่ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(อาจเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารหลัง เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
สอบถามรายละเอียดและจองที่นั่งได้ที่
โทร.080-238-8020 ,084-527-1155หรือ
email :bebenana85@yahoo.com
รับ 200 ที่นั่ง


tags : ,

  • 1,500 บาท
  • 071927
  • bebenana85@yahoo.com join 20 ปีที่แล้ว
    active 20 ปีที่แล้ว
  • 084-527-1155
  • 01 พ.ค. 56 15:19 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ