รับทำบัญชีมีนบุรี

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 60 15:29 น.

รับทำบัญชีมีนบุรี รามคำแหง สะพานสูง ร่มเกล้า บางกะปิ คลองสามวา หนองจอก รามอินทรา ลาดกระบัง ฯ

บริษัท ซี.ซี.เอส.แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ได้ให้บริการด้านจัดทำบัญชีและภาษีอากร
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมบัญชี
สำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
- จัดทำและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันต่าง ๆ ครบถ้วน
- จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53)
- จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
- จัดทำและยื่นแบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
- จัดทำประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อยื่นแบบภาษี
เงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)
- จัดทำและปิดงบการเงินประจำเดือน สามเดือน หกเดือน
- จัดทำและปิดงบการเงินประจำปี เพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้
นิติบุคคลปลายปี (ภ.ง.ด.50)
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ รวมทั้ง Stock
เคลื่อนไหวของรายการสินค้าทั้งปี
- ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
- เข้าชี้แจงและพบกรมสรรพากรเมื่อโดยเรียกตรวจสอบ
- จัดทำและยื่นแบบ สบ.ช.3 และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(บอจ.5)
- บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01 , ภ.พ.20)
- บริการจดเปลี่ยนแปลง ย้ายสถานประกอบการ
ให้บริการด้านการจดทะเบียนพาณิชย์

- จดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน
- จดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น
- เปลี่ยนแปลงกรรมการ ที่อยู่ รายชื่อผู้ถือหุ้น ฯ
- จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน
- จดทะเบียนเลิกกิจการ และเสร็จชำระบัญชี
บริการด้านตรวจสอบบัญชี
- บริการตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
ต่าง ๆ ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน รวมทั้งเอกสารสำคัญ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบการเงิน ว่ามี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด รวมทั้ง
จัดทำและออกงบการเงินเพื่อส่งกระทรวงพาณิชย์
และกรมสรรพากร

หากท่านมีความสนใจในการบริการข้างต้น โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อหาเรา
ตามข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์
บริษัท ซี.ซี.เอส.แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
48/126 ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. 02-1714931 Fax. 02-1714932
Mobile. 098-8280398 (คุณกิตติพงศ์)
Email. ccs_act51@outlook.co.th


tags : ,

  • 2,000 บาท
  • 061801
  • นายกิตติพงศ์ โอนวัง join 19 ปีที่แล้ว
    active 19 ปีที่แล้ว
  • 098-8280398
  • 26 ก.ค. 55 07:29 น.
  • 23 ส.ค. 60 15:29 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ