เริ่มออมตั้งแต่วันนี้

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-

เริ่มออมตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า

ชีวิตหลังวัยเกษียณ จะมีความสุขมากเช่นไร มอบรางวัลเป็นหลักประกันให้กับชีวิต แต่งแต้มสีสันวัยเกษียณของคุณ หลังจากผ่านการทำงานอันแสนหนัก ให้แบบประกันภัย “สะสมทรัพย์รับบำนาญ” เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับการวางแผนทางการเงินในอนาคตพร้อมรับเงินจ่ายคืน และความคุ้มครองชีวิตให้คุณอุ่นใจในหลักประกัน และมีรายได้สำหรับใช้จ่ายอย่างพอเพียงในช่วงวัยเกษียณอายุ พร้อมรับเงินครบสัญญาอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สรุปหลักเกณฑ์แบบประกันภัย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ขอเสนอแผนการออมและความคุ้มครอง 2 ทางเลือก ได้แก่
- แบบสะสมทรัพย์รับบำนาญ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 55 ปี (แผน1)
- แบบสะสมทรัพย์รับบำนาญ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 60 ปี (แผน2)

แบบประกันภัย สะสมทรัพย์รับบำนาญ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 55 ปี (แผน 1)
อายุที่รับประกันภัย 1 - 45 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย จนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 75 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย จนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี

แบบประกันภัย สะสมทรัพย์รับบำนาญ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 60 ปี (แผน 2)
อายุที่รับประกันภัย 1 - 50 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย จนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 80 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย จนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่ได้รับ
1. รับเงินจ่ายคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
ครบอายุ 55 ปี ไปจนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 74 ปี สำหรับแผน 1 หรือรับ
เงินจ่ายคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
ครบอายุ 60 ปี ไปจนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 79 ปี สำหรับแผน 2
2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ถึงวันครบสัญญา จะได้รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวน
เงินเอาประกันภัย
3. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า
4. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธ.ค. 51


tags : ,

  • 3,500 บาท
  • 060676
  • อัจฉรา join 19 ปีที่แล้ว
    active 19 ปีที่แล้ว
  • 66894802267
  • 11 ก.ค. 55 09:37 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ