เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
-

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีหม้อต้มไอ้น้ำ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"หลักสูตร เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ มหาวิทยายาเทคโนโลยีมหานคร
เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ใช้หม้อต้มไอน้้าเป็นอุปกรณ์ ในการผลิตพลังงานความร้อนและส่งผ่านพลังงานความร้อนโดยใช้ไอน้้าไปยังอุปกรณ์รับความร้อนที่ต้องการ แต่บุคลากรที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับหม้อต้มไอน้้ามีจ้านวนไม่มาก ประกอบกับราคาของเชื้อเพลิงที่มีราคาแพง ดังนั้น การเตรียมบุคลากรให้มีความเข้าใจถึงชนิดของหม้อต้มไอน้้า ชนิดของเชื้อเพลิง ลักษณะการเผาไหม้ อุปกรณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบต่างๆ และข้อควรปฏิบัติในการตรวจเช็คหม้อต้มไอน้้า จะท้าให้ประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้้ามากขึ้น นั่นหมายถึง ท้าให้ต้นทุนการผลิตลดลง
โปรโมชั่น :
A : สมัครเข้าอบรม 3 คนขึ้นไป ลดทันที 5% / สมัครเข้าอบรม 5 คนขึ้นไป ลดทันที 10%
B : สมัครเข้าอบรม 3 คน แถมฟรี 1 คน / สมัครเข้าอบรม 5 คน แถมฟรี 2 คน
C : สมัครเข้าอบรม 1 คน แถมฟรี 1 หลักสูตร เฉพาะหลักสูตรฟรีที่ร่วมรายการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้้ที่:
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Office of Training and Human Resources Development, Mahanakorn University of Technology
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4
โทรสาร 0-2988-3655 ต่อ 2333 , 0-2988-4040
http://www.training.mut.ac.th
E-mail:training@mut.ac.th


tags : ,

  • 2,000 บาท
  • 059998
  • mut training join 7 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883655
  • 28 มิ.ย. 55 17:10 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ