Puff

-

Puff Pie Snack Box รับจัด ชุดอาหารว่าง เบเกอรี่สดใหม่จากครัวการบินไทย โทร. 08172

Puff&Pie รับจัด snack box (ชุดอาหารว่าง) เบเกอรี่สดใหม่จากครัวการบินไทย
ในราคาพิเศษสำหรับโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนา, จัดอบรม, งานมงคล, งานฌาปณกิจ ,
การประชุมงานเลี้ยงและกิจกรรมต่างๆ บริการจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในราคาพิเศษ
ชมรายละเอียดได้ที่ www.puff-pie-delivery.com
www.พัฟแอนด์พาย.com www.puffpie.net
โทร.02-2358684-5 แฟ็กซ์.02-2358680
นอกเวลาทำการ 085-0622244,081-7219281


tags : ,

  • 0 บาท
  • 048369
  • puff&pie join 19 ปีที่แล้ว
    active 19 ปีที่แล้ว
  • 817219281
  • 12 ก.ค. 54 21:52 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ