อยากมีความรู้เชิญทางนี้ครับ

-

อยากมีความรู้เชิญทางนี้ครับ เรียน IELTS ใส่ใจกับทุกท่าน

อยากมีความรู้เชิญทางนี้ครับ เรียน IELTS ใส่ใจกับทุกท่าน
ยินดีต้อนกับท่านที่มีความสนใจที่จะเข้าเรียน IELTS เพื่อที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ เราสามารถอบรมท่านให้มีความรู้ทัดเทียมชาวต่างชาติ นอกจากนี้ผลการเรียน IELTS ยังสามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อเข้าเรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไดอีกด้วย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.kapstar.com/kaplan_thai/courses_IELTS_th.html ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัทสตาร์ อี.ดี.ยู. จำกัด ท่านสามารถเลือกใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่เราจัดสร้างขึ้น หลักสูตรของแคปแพล่นแต่ละหลักสูตรและตำราที่ ใช้ก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยศูนย์วิจัยของแคปแพล่นในประเทศสหรัฐ เรามีบริการการฝึกอบรมแบบส่วนตัวให้ท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเข้ารับการฝึกอบรม ท่านที่

สนใจติดต่อ
เราได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หากท่านต้องการลงทะเบียนแต่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สถาบันที่เข้ารับการอมรม ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนจากทางหน้าเว็บไซต์ของเราได้เช่นกัน ผู้เข้ารวมการอมรมท่านใดเสนอราคาหลักสูตรพร้อมอาหารกลางวันรวมถึงอาหารว่าง ก็สามารถจัดส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ได้ที่ kaplan_hr@yahoo.com เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว หากผู้เข้าร่วมการอบรมท่านได้สนใจจะประสงค์ยื่นการประมูลหลักสูตรพร้อมอาหารกลางวัน สามรถยื่นผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คได้เช่นเดียวกันสามารถยื่นได้ที่ http://wibi.us/bAfIG0 ทางสถาบันการฝึกอบรมเองก็อยากจะให้บริการผู้เข้ารวมการอมรมทุกท่านอย่างทั่วถึง หากทางสถาบันการฝึกอบรมมีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถแนะนำเข้ากันมาได้ ขอบคุณอีกครั้งที่มอบความไว้วางใจนี้ให้กับสถาบันการฝึกอบรม ทางสถาบันการฝึกอบรมจะพัฒนาการบริการ คุณภาพหลักสูตร ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


tags : ,

  • 1,000 บาท
  • 042053
  • join 19 ปีที่แล้ว
    active 19 ปีที่แล้ว
  • 0824440209
  • 20 เม.ย. 54 15:02 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ