Custom Search


IELTS เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค สอนสดทุกคาบ เลือกเวลาเรียนเองได้เพื่อการสอบ

จังหวัด    
 • IELTS
  IELTS

  IELTS

  เก็บไว้อ่าน
  IELTS
  IELTS เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค สอนสดทุกคาบ เลือกเวลาเรียนเองได้เพื่อการสอบ IELTS โดยครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและอัพเดทการสอบ หัวข้อสอบทุก week

  ****จุดเด่น: เรียน IELTS กับสถาบันฯแล้วได้อะไร****
  (1)เสริมทักษะการพูดเชิงวิชาการ สนทนาในสังคม /เชิงธุรกิจ การอภิปราย/พูดรายงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสัมภาษณ์

  (2)เสริมทักษะการฟังเชิงวิชาการ โดยต้องทำความเข้าใจกับบทบรรยาย /บทสนทนาต่างๆ/ข่าว/สารคดี โดยต้องทำการเขียนบันทึกย่อได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

  (3)เสริมทักษะการอ่านเชิงวิชาการ ฝึกพัฒนาระบบสมอง ความจำ /เลือกที่จะอ่านแบบ scanning & skimming อ่านเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของบทความ การสรุปและระบุความคิดของผู้เขียน จับ main idea แต่ละ sentence ให้ภายในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด

  (4)เสริมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ฝึกประยุกต์ และ ปรับประสบการณ์ที่มีอยู่มาต่อยอดความคิดให้เกิดประโยชน์ต่อบทความที่เขียน รู้จักการจัดสรรเวลาในการเขียน ขึ้นต้น-สรุปการเขียนบทความได้อย่างสวยงาม อีกทั้งต้องอธิบายตารางและกราฟ การใช้องค์ประกอบต่างๆในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ เช่น การอธิบายแบบเหตุและผล การอธิบายกระบวนการต่างๆ และการเปรียบเทียบความแตกต่าง


  ** หลักสูตรที่สอน IELTS Promotion หลักสูตรที่เปิดสอนในเดือนนี้ !!

  * Intensive Basic for Writing (18 ชม.) สำหรับคนที่ต้องการปูพื้น Grammar ฟื้นฟูไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับบุคคลที่อ่อนไวยากรณ์อังกฤษ ห่างเหินการเรียนภาษาอังกฤษไปนาน และต้องการทบทวนวางรากฐานใหม่ให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่นและถูกต้อง ในการเขียน Writing

  * Intensive Advance for Writing (30 ชม.) มีการปูพื้น Review Writing Course ฟื้นฟูไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจัดขึ้นเป็นพิเศษ วางแผนโครงสร้างการเขียน Essay Writing ปรับจุดแข็งเพิ่มจุดอ่อนในการเขียน เพื่อการสอบ IELTS โดยครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและอัพเดทการสอบ หัวข้อสอบทุก week

  * Weekend คืออยู่ที่วันเรียนคะตอนนี้เหลือแบบ 45 ชม. ค่าเรียน 13,500 ลดเหลือ 12,500 บาท เน้นวิเคราะห์ อาจจะมีปูพื้นให้บ่างแต่ไม่มากเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่เคยไปสอบมาแล้ว
  จะเรียนเฉพาะวัน เสาร์ / อาทิตย์ อย่างเดียว/ทั้งสองวันก็ได้คะ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการสอนเป็นรูปแบบวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบดังนั้นเนื้อหาจะไม่ซ้ำและอัฟเดทตลอดทุก week คะ

  * Private 18 ชม. Group (45) : อันนี้สำหรับคนที่ต้องการปูพื้น Reading & Writing พร้อมแทรก Grammar ค่าเรียน 18,000 ลดเหลือ 16,500 บาท ก่อนลง Group Class คะ เนื่องจากมีผู้เรียนบางท่านพื้นความรู้ยังไม่แน่นพอ ดังนั้น course นี้จึงเหมาะสม ประหยัดมากนะคะ

  * Private /Buddy 30-45-60 : สามารเลือกวันเวลา ขึ้นอยู่กับพื้นความรู้ด้านภาษาเชิงวิชาการที่ท่านมี และจัดตารางเรียนเองได้แบบตัวต่อตัว / มาเป็นคู่ จัดตาราง พร้อมเนื้อหาที่ท่านต้องการให้ครูของเราเสริมได้เลยคะ สมัครปุ๊บ จัดตารางทันที สอบถามราคาโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะคะ

  **บริการเสริม Pre- Test ได้กับทางสถาบันฯได้คะ หากต้อการทราบข้อมูลเรื่อง Pre-Test ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ e-mail: tciapinfo@yahoo.com
  ซึ่งเนื้อหาใน Pre-Test จะอัพเดทตลอดทุกเดือนซึ่งเราจะให้ผู้สนใจสามารถทดสอบพร้อมมีอาจารย์คอยตรวจทานให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ** สิ่งที่น้องๆควรทราบเกี่ยวกับ IELTS **
  (1) โดยปกติคะแนนสอบ IELTS ในจะแสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง Top Score หากน้องๆต้องการเรียน และสำหรับน้องๆที่สอบในครั้งแรกและมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษปานกลาง หรือ เรียนหลักสูตร inter ในเมืองไทย จะได้ประมาณ เกือบถึงครึ่งหนึ่งของ คะแนนเต็ม
  (2) ควรสอบให้ได้คะแนนมากกว่า เกือบถึงครึ่งหนึ่งของ คะแนนเต็ม แล้วค่อยไปเรียน โท / เอก พี่ๆแนะนำ
  (3) นอกจากนี้หากมีคะแนน IELTS จะป้องกันการถูกลดระดับภาษาของคุณหากคุณไม่มีผลคะแนน จะถูกกดให้ไปเรียน General ENG ซึ่งจะทำให้น้องๆเสียเวลาเป็นอย่างมาก
  (4) หากน้องๆมีผลคะแนน IELTS จะทำให้น้องๆสามารถนำผลคะแนนไปใช้ในการเทียบเท่ากับการเรียนภาษาในระดับ Academic โดยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก
  --------------------------------------------------
  **คุณวุฒิของผู้สอนถือเป็นปัจจัยสำคัญโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้**
  *ผ่านการศึกษาในระดับ ป.โท-เอก มาแล้วโดยจะต้องมีคะแนน GPA อยู่ในระดับสูง
  *รู้และเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน เข้าในธรรมชาติ เทคนิค การสอนทังเด็กที่เก่งและไม่เก่ง
  *มีการวางแผนการสอนร่วมกันโดยต้องมีการเตรียมตารางสอนกันเป็นทีม..จะใช้ระบบสอนคนเดียว
  *เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับ ประยุกต์ อัพเดทให้ผู้เรียนแต่ละรายแบบ Case by Case
  *เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบสดเลือกเวลาเรียนตามที่นักศึกษาต้องการ ครูผู้สอนในระดับชำนาญการ ที่กล้าเปิดเผยคุณวุฒิ ที่สามารถตรวจสอบได้

  1) Dr. Warothai (Ph.D.) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.
  2) Dr. Sujera: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao University
  Trainer & Speaker: CITIBANK, US Embassy in Bangkok and in Chiangmai
  3) Dr. Projaman ( Ph.D.) Lecturer in the Faculty of Engineering,
  Ph.D. in Electrical and Computer Engineering, Purdue University, IN, USA
  M.S. in Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, MO,USA
  4) Dr.Prateeb Ph.D candidate in Economic @ University of New England
  Thai Translator in “The Shan State” for the 1st draft for economic and social history
  5) Miss Sujita : Master of Art in English Languages Studies and Methods @ Warwick, UK
  Bachelor of Arts, Major: English @ Chulalongkorn
  6) Miss Kanokporn : M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma
  University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor Society.
  University of Texas at Arlington, Arlington, TX @ USA.
  7) Mr. Songkran: Master of Science (Logistics) @ AUS
  Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.
  8) Mr. Sonnarong :Qatar Aerospace Training
  Master of Operation Management @ AUS
  9) Mr. Kitti: Lecturer & Editor @ Bangkok Post Newspaper
  Master of Art in English Languages @ Swindler's University
  1st honor Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn
  10) Miss Supasiri: Master of Art in English Languages, RMIT @ AUS
  11) Mr. Terrawat : Master of Art in English Languages @ Chulalongkorn
  12) Miss Sita: Master of Art in English Languages @ Warwick, UK
  13) Miss Sompoon: Lecturer in the Faculty of Art @ Chulalongkorn
  Master of Art in English Languages Studies for Translator @ Chulalongkorn
  1st honor Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn

  *************
  ช่องทางการชำระเงิน :
  1) เงินสด
  2) โอนผ่านทาง ATM/ธนาคาร สามารถโทรสอบถาม เพื่อรับ SMS เลขบัญชี (ไทยพาณิชย์ / กสิกร / กรุงไทย)

  ***********************
  ข้อมูลเพิ่มเต็ม: www.tciap.com
  บ้านราชครูพหลโยธินซอย 5 (BTS อารีย์), ลาดพร้าว ซอย 5/1
  โทร: 02-6197272 (สายตรง): 086-3252498, 083-6970111
  ************************************

  ข้อมูลประกาศ

  0 บาท

  อยากขาย

  ใหม่

  026197272

  บุคคลทั่วไป

  12 ก.พ. 54 14:10 น.

  268 ครั้ง

 • ข้อมูลประกาศ

  026197272

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  CLASSIFIED108.com นะคะ

ประกาศอื่นๆ ของเจ้าของประกาศ