-

IELTS เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบสดเลือกเวลาเรียนตามที่นักเรียนต้องการ

IELTS เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค สอนสดทุกคาบ เลือกเวลาเรียนเองได้เพื่อการสอบ IELTS โดยครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและอัพเดทการสอบ หัวข้อสอบทุก week

****จุดเด่น: เรียน IELTS กับสถาบันฯแล้วได้อะไร****
(1)เสริมทักษะการพูดเชิงวิชาการ สนทนาในสังคม /เชิงธุรกิจ การอภิปราย/พูดรายงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสัมภาษณ์

(2)เสริมทักษะการฟังเชิงวิชาการ โดยต้องทำความเข้าใจกับบทบรรยาย /บทสนทนาต่างๆ/ข่าว/สารคดี โดยต้องทำการเขียนบันทึกย่อได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

(3)เสริมทักษะการอ่านเชิงวิชาการ ฝึกพัฒนาระบบสมอง ความจำ /เลือกที่จะอ่านแบบ scanning & skimming อ่านเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของบทความ การสรุปและระบุความคิดของผู้เขียน จับ main idea แต่ละ sentence ให้ภายในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด

(4)เสริมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ฝึกประยุกต์ และ ปรับประสบการณ์ที่มีอยู่มาต่อยอดความคิดให้เกิดประโยชน์ต่อบทความที่เขียน รู้จักการจัดสรรเวลาในการเขียน ขึ้นต้น-สรุปการเขียนบทความได้อย่างสวยงาม อีกทั้งต้องอธิบายตารางและกราฟ การใช้องค์ประกอบต่างๆในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ เช่น การอธิบายแบบเหตุและผล การอธิบายกระบวนการต่างๆ และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
** หลักสูตรที่สอน IELTS Promotion หลักสูตรที่เปิดสอนในเดือนนี้ !!


* Intensive Basic for Writing (18 ชม.) สำหรับคนที่ต้องการปูพื้น Grammar ฟื้นฟูไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับบุคคลที่อ่อนไวยากรณ์อังกฤษ ห่างเหินการเรียนภาษาอังกฤษไปนาน และต้องการทบทวนวางรากฐานใหม่ให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่นและถูกต้อง ในการเขียน Writing

* Intensive Advance for Writing (30 ชม.) มีการปูพื้น Review Writing Course ฟื้นฟูไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจัดขึ้นเป็นพิเศษ วางแผนโครงสร้างการเขียน Essay Writing ปรับจุดแข็งเพิ่มจุดอ่อนในการเขียน เพื่อการสอบ IELTS โดยครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและอัพเดทการสอบ หัวข้อสอบทุก week

* Weekend คืออยู่ที่วันเรียนคะตอนนี้เหลือแบบ 45 ชม. ค่าเรียน 13,500 ลดเหลือ 12,500 บาท เน้นวิเคราะห์ อาจจะมีปูพื้นให้บ่างแต่ไม่มากเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่เคยไปสอบมาแล้ว
จะเรียนเฉพาะวัน เสาร์ / อาทิตย์ อย่างเดียว/ทั้งสองวันก็ได้คะ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการสอนเป็นรูปแบบวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบดังนั้นเนื้อหาจะไม่ซ้ำและอัฟเดทตลอดทุก week คะ


* Private 18 ชม. + Group (45) : อันนี้สำหรับคนที่ต้องการปูพื้น Reading & Writing พร้อมแทรก Grammar ค่าเรียน 18,000 ลดเหลือ 16,500 บาท ก่อนลง Group Class คะ เนื่องจากมีผู้เรียนบางท่านพื้นความรู้ยังไม่แน่นพอ ดังนั้น course นี้จึงเหมาะสม+ ประหยัดมากนะคะ

* Private /Buddy 30-45-60 : สามารเลือกวันเวลา ขึ้นอยู่กับพื้นความรู้ด้านภาษาเชิงวิชาการที่ท่านมี และจัดตารางเรียนเองได้แบบตัวต่อตัว / มาเป็นคู่ จัดตาราง พร้อมเนื้อหาที่ท่านต้องการให้ครูของเราเสริมได้เลยคะ สมัครปุ๊บ จัดตารางทันที สอบถามราคาโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะคะ

**บริการเสริม Pre- Test ได้กับทางสถาบันฯได้คะ หากต้อการทราบข้อมูลเรื่อง Pre-Test ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ e-mail: tciapinfo@yahoo.com

ซึ่งเนื้อหาใน Pre-Test จะอัพเดทตลอดทุกเดือนซึ่งเราจะให้ผู้สนใจสามารถทดสอบพร้อมมีอาจารย์คอยตรวจทานให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน


---------------------------------------------------------------------------------------------
** สิ่งที่น้องๆควรทราบเกี่ยวกับ IELTS **
(1) โดยปกติคะแนนสอบ IELTS ในจะแสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง Top Score หากน้องๆต้องการเรียน และสำหรับน้องๆที่สอบในครั้งแรกและมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษปานกลาง หรือ เรียนหลักสูตร inter ในเมืองไทย จะได้ประมาณ เกือบถึงครึ่งหนึ่งของ คะแนนเต็ม
(2) ควรสอบให้ได้คะแนนมากกว่า เกือบถึงครึ่งหนึ่งของ คะแนนเต็ม แล้วค่อยไปเรียน โท / เอก พี่ๆแนะนำ
(3) นอกจากนี้หากมีคะแนน IELTS จะป้องกันการถูกลดระดับภาษาของคุณหากคุณไม่มีผลคะแนน จะถูกกดให้ไปเรียน General ENG ซึ่งจะทำให้น้องๆเสียเวลาเป็นอย่างมาก
(4) หากน้องๆมีผลคะแนน IELTS จะทำให้น้องๆสามารถนำผลคะแนนไปใช้ในการเทียบเท่ากับการเรียนภาษาในระดับ Academic โดยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก
--------------------------------------------------
**คุณวุฒิของผู้สอนถือเป็นปัจจัยสำคัญโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้**
*ผ่านการศึกษาในระดับ ป.โท-เอก มาแล้วโดยจะต้องมีคะแนน GPA อยู่ในระดับสูง
*รู้และเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน เข้าในธรรมชาติ + เทคนิค การสอนทังเด็กที่เก่งและไม่เก่ง
*มีการวางแผนการสอนร่วมกันโดยต้องมีการเตรียมตารางสอนกันเป็นทีม..จะใช้ระบบสอนคนเดียว
*เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับ ประยุกต์ อัพเดทให้ผู้เรียนแต่ละรายแบบ Case by Case
*เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบสดเลือกเวลาเรียนตามที่นักศึกษาต้องการ ครูผู้สอนในระดับชำนาญการ ที่กล้าเปิดเผยคุณวุฒิ ที่สามารถตรวจสอบได้

1) Dr. Warothai (Ph.D.) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.
2) Dr. Sujera: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao University
Trainer & Speaker: CITIBANK, US Embassy in Bangkok and in Chiangmai
3) Dr. Projaman ( Ph.D.) Lecturer in the Faculty of Engineering,
Ph.D. in Electrical and Computer Engineering, Purdue University, IN, USA
M.S. in Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, MO,USA
4) Dr.Prateeb Ph.D candidate in Economic @ University of New England
Thai Translator in “The Shan State” for the 1st draft for economic and social history
5) Miss Sujita : Master of Art in English Languages Studies and Methods @ Warwick, UK
Bachelor of Arts, Major: English @ Chulalongkorn
6) Miss Kanokporn : M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma
University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor Society.
University of Texas at Arlington, Arlington, TX @ USA.
7) Mr. Songkran: Master of Science (Logistics) @ AUS
Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.
8) Mr. Sonnarong :Qatar Aerospace Training
Master of Operation Management @ AUS
9) Mr. Kitti: Lecturer & Editor @ Bangkok Post Newspaper
Master of Art in English Languages @ Swindler's University
1st honor Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn
10) Miss Supasiri: Master of Art in English Languages, RMIT @ AUS
11) Mr. Terrawat : Master of Art in English Languages @ Chulalongkorn
12) Miss Sita: Master of Art in English Languages @ Warwick, UK
13) Miss Sompoon: Lecturer in the Faculty of Art @ Chulalongkorn
Master of Art in English Languages Studies for Translator @ Chulalongkorn
1st honor Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn
**** ข้อมูลเพิ่มเต็ม: www.tciap.com
สาขาพหลโยธินซอย 5 (อาคารบ้านราชครูชั้น 4), ลาดพร้าว ซอย 5/1
โทร: 02-6197272 (สายตรง): 086-3252498 , 08-36970111
(ฝ่าย Pre-Test) 08-36970111
************************************
toeic test ,toeic คือ ,toeic thailand ,toeic สอบ ,toeic แบบใหม่ ,toeic online ,toeic test online ,toeic listening ,toeic center, ielts club, ielts practice, Exam English - Free practice tests for IELTS, TOEFL, TOEIC,ข้อสอบ toeic ,ตัวอย่างข้อสอบ toeic ,english test toeic, incomplete sentences ,ets toeic, test toeic, listening test ,toeic, toefl ,การ สอบ toeic, TOEIC , รับสอน TOEIC , สอน TOEIC , เรียน TOEIC ,คอร์ส TOEIC , แนวข้อสอบ TOEIC , thebrightbrain, หลักสูตร TOEIC , Pre-test TOEIC IELTS , รับสอน IELTS , สอน IELTS , เรียน IELTS , คอร์ส IELTS , แนวข้อสอบ IELTS , หลักสูตร IELTS, Pre-test IELTS,TOEFL , รับสอน TOEFL , สอน TOEFL , เรียน TOEFL , คอร์ส TOEFL , แนวข้อสอบ TOEFL , หลักสูตร TOEFL , Pre-test TOEFL,โรงเรียนสอนภาษา,สอนภาษา, สอนภาษาอังกฤษ, สอนภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาจีน ,โรงเรียนสอนภาษา ,รับสอนภาษา ,สอนภาษาเกาหลี ,เรียนภาษา ,ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ toeic, สมัครสอบ toeic, ศูนย์สอบ toeic ,เรียนtoeic ,สอบ toeic ,toeic test ,toeic คือ toefl, WallstreetThailand, เรียนภาษา ,เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต, โปรแกรม เรียนภาษาอังกฤษ , Learning English online free, บทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์,เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? เรียนภาษาอังกฤษที่ TCIAP ดีไหม, TOEICให้ได้700 ส่งสอบฟรี,ติวสอบ TOEIC, TOEFLThailand,TOEICThailand,IELTSThai,ข้อสอบ toeic,ศูนย์สอบ toeic,สมัครสอบ toeic,เรียนtoeic,toeic test,toeic คือ,สอบ toeic,toefl,ข้อสอบ ielts,เรียนielts,สมัครสอบ ielts,ielts exam,สอบ ielts,british council,ielts test,toefl,ข้อสอบ toefl,สมัคร toefl,โทเฟล,toefl test,Kaplan,toefl ibt,ielts,gmat,ข้อสอบ cu-tep,สมัครสอบ cu-tep,ผลสอบ cu-tep,tu-get,smart1,Chula,toefl,cu-ats,เรียนภาษาฟรี,เรียนภาษาอังกฤษ,สถาบันสอนภาษา,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาที่ไหนดี,สอนภาษา,training seminar สถาบันฝึกอบรม จัดหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรม และ การสัมมนา เพื่อฝึกอบรม สัมมนา
tags : ,

  • 0 บาท
  • 024092
  • join 19 ปีที่แล้ว
    active 19 ปีที่แล้ว
  • 026197272
  • 01 พ.ย. 53 11:49 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ