วีซ่า

-

วีซ่า อังกฤษ เยอรมัน บรูไน ออสเตรเลีย และทั่วโลก ราคาถูก ปรึกษาฟรี 02-7476009


คุณเคยใช่ไหม? เคยถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่รู้วิธีการยื่น ขอวีซ่าใหม่
ต้องเสียเวลา เดินทางเข้า-ออก สถานทูต เบื่อการรอคอย
วุ่นวาย ในการเตรียมเอกสาร โดยที่ไม่จำเป็น
เสียเงิน โดยไม่ได้รับวีซ่าThis Could be You
Simple Travel and Marriage Visa


หมดห่วง!!!
ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้เรื่องวีซ่าเลยก็ตาม เพราะเราจะช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน
ด้วยบริการที่ประทับใจ...จนกว่าคุณจะได้รับวีซ่า...Afraid of being turned down,
tired with the hassle
we can help.
At Maxwell visa services
you can apply simply with us
for best results.
We handle all types of visa
and other services:


Travel visa วีซ่าท่องเที่ยว
Fiancée visa/Marriage visa วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน
Student visa วีซ่านักเรียน
Working visa วีซ่าทำงาน
Marriage registrations จดทะเบียนสมรส
Company registrations จดทะเบียนบริษัท
Translations แปลเอกสาร รับรองสถานทูตและกระทรวงฯ
Travel insurance ประกันภัย การเดินทางถูกปฎิเสธ ! เราช่วยได้ รับทำวีซ่า ทั่วโลก Maxwell Visa

.เราให้คำปรึกษา ฟรี!!
.เราประเมินโอกาส การขอวีซ่าให้คุณ ฟรี!!
.การันตี วีซ่า ผ่าน!!
.ดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าคุณได้รับวีซ่า

.ถ้าคุณ…….
.เบื่อเรื่องเตรียมเอกสาร
.ขาดความมั่นใจในตัวเอง
.โดนปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว
.ไม่มีหลักฐาน การงาน การเงิน
.ไม่เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่า
.กลัวถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ เบื่อต้อง เข้า ออกสถานทูตบ่อยๆ
…....เราช่วยคุณได้

รายละเอียดการให้บริการ
1.ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ พื้นฐานของผู้สมัคร ดูจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมของผู้ยื่นขอวีซ่าแต่ละท่าน
2. ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า
3. การเตรียมใบสมัครที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับผู้สมัครแต่ละท่าน
4. การตรวจสอบถึงคุณภาพ และการเชื่อมโยงกันว่าเหมาะสมหรือไม่ของเอกสารการเงิน เอกสารการทำงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารของผู้รับรอง (sponsor)
เทคนิคที่สำคัญ
1. การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์
วิเคราะห์รูปแบบคำถามที่จะเกิดขึ้นและแนวทางในการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นกรณีๆไป
2. บริการยื่นใบสมัครให้ ในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าไม่ต้องการเดินทางไปเอง
วีซ่าท่องเที่ยว
- การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบความสมบูรณ์และเหมาะสมของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สมัคร
- การเขียนหนังสือรับรองการทำงานที่ถูกต้อง,
- การอ้างอิงผู้อุปถัมภ์และการใช้เอกสารราชการประกอบอย่างถูกวิธี,
- การอ้างอิงเอกสารสำหรับผู้ที่มีคนรู้จักในต่างประเทศ,
- การยื่นอุทธรณ์พร้อมกับการเตรียมเอกสารใหม่ให้สมบูรณ์มากขึ้นในกรณีที่เคยถูกปฎิเสธ

วีซ่านักเรียน
- การเตรียมใบสมัคร ความสัมพันธ์ของเงินในบัญชีกับระยะเวลาที่ไป ศึกษาต่อ,
- การอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนที่มีผู้อุปถัมภ์ทางด้านเงินที่ไม่ใช่บิดามารดาของตนเอง
-การเตรียมเอกสารและการเตรียมสัมภาษณ์สำหรับผู้ยื่นวีซ่าที่มีเงินในบัญชีไม่มากหรือมีอายุ
เกินกว่าวัยเรียน
- การเตรียมหลักฐานสำหรับการยื่นขอให้แฟน ภรรยา หรือบุตรให้เป็น ผู้ติดตาม
- ความเหมาะสมสำหรับผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าประเภทอื่นมาก่อนและจะยื่นขอวีซ่านักเรียน
- กฎระเบียบสำหรับการคงสถานภาพนักเรียนและการโอนย้ายสถานที่เรียนที่ถูกต้อง
- การยื่นอุทธรณ์
วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าแต่งงาน
- การกรอกใบสมัคร
- การเตรียมเอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
- การเตรียมเอกสารของทางราชการและการแปลเอกสารที่ถูกต้อง
- การขอใบแสดงเจตจำนงค์ที่จะหมั้นหรือแต่งงาน
- การจดทะเบียนสมรสสำหรับคนต่างชาติ
- การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากร ปัญหาและการแก้ไข
- การอ้างอิงหลักฐานส่วนบุคคลที่ถูกต้องของสปอนเซอร์
- การยื่นขอวีซ่าประเภทอื่นในขณะที่วีซ่าคู่หมั้นหรือแต่งงานยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
- การแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าชนิดอื่นมาก่อน
- การเตรียมเอกสารของทางราชการของบุตรจากความสัมพันธ์ครั้ง ก่อนและต้องการ
นำไปด้วย
- การยื่นอุทธรณ์

วีซ่าทำงานและวีซ่าถาวรประเภทใช้ทักษะ (working visa and skilled migration)
- การกรอกใบสมัคร กระบวนการยื่นขอใบจ้างงานจากนายจ้างในต่างประเทศที่ถูกต้อง
- การเตรียมเอกสารของผู้ติดตาม การเขียนหนังสือรับรองการทำงาน และ work reference ที่ถูกต้อง การเตรียมเอกสารของผู้ติดตาม


ติดต่อเรา : แมคเวลล์ วีซ่า แอนด์ เลกัล เซอร์วิส
3653 อยู่ติดถนนใหญ่ ใต้บันไดทางขึ้นรถไฟฟ้า (BTS) สถานีอุดมสุข ติดเซเว่น อีเลฟเว่น ถ.สุขุมวิท 103 กทม. 10260
โทร. 02-747 6009, 089-505 2313 คุณณัฐวุฒิ ธรรมวงค์
แฟกซ์ 02-747 6100
อีเมลล์: maxwell_info@yahoo.com
Web site: www.maxwell4you.com
Contact us at:
Maxwell Visa and Legal Services
3653 Sukhumvit 103 Rd., Bangkok 10260
We are located at the entrance to Udomsuk BTS station

Tel: 02-747 6009, 089-505 2313 Khun Natthawut
Fax: 02-747 6100
e-mail: maxwell_info@yahoo.com
Web site: www.maxwell4you.com

แมคเวลล์ วีซ่า รับทำวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก
Think of VISA, only think of Maxwell
ขอขอบคุณทุกรอยยิ้มที่ได้รับวีซ่า ดังใจปรารถนา

ขอบคุณที่ใช้บริการครับtags : ,

  • 0 บาท
  • 013121
  • join 19 ปีที่แล้ว
    active 19 ปีที่แล้ว
  • 0816173521
  • 27 ส.ค. 53 15:35 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ