ผู้ผลิต-จำหน่าย

-

ผู้ผลิต-จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท วิสต้าทราโฟ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งผ่านการควบคุมทุกขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยทีมงานผู้มีความรู้ความสามารถ ชำนาญงานในด้านต่าง ๆ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกเครื่อง และยังได้รับใบรับรองระบบบริหารงาน ISO 9001:2008 ด้านการออกแบบ, การพัฒนา และการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า


tags : ,

  • 48,000 บาท
  • 006661
  • join 19 ปีที่แล้ว
    active 19 ปีที่แล้ว
  • 4273267
  • 18 มิ.ย. 53 15:55 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ