สอนซ่อมจักรเย็บผ้า

-

สอนซ่อมจักรเย็บผ้า

ธนะสิทธิ์จักรเย็บผ้า

เปิดคอร์สสอนซ่อมจักรเย็บผ้าต่าง ๆ ดัง นี้

1. จักรเล็ก สอนแก้ไขอาการ ด้ายขาด, ด้ายกระโดด, ด้ายไม่สวย ราคา 2500 บาท
2. จักรโพ้งเล็ก สอนแก้ไขอาการ ด้ายขาด, ด้ายกระโดด, ด้ายไม่สวย ราคา 2500 บาท
3. จักรเย็บอุตสาหกรรม สอนแก้ไขอาการ ด้ายขาด, ด้ายกระโดด, ด้ายไม่สวย ราคา 5000 บาท
4. จักรโพ้งอุตสาหกรรม สอนแก้ไขอาการ ด้ายขาด, ด้ายกระโดด, ด้ายไม่สวย ราคา 5500 บาท
5. จักรติดกระดุม สอนแก้ไขอาการ ด้ายขาด, ด้ายกระโดด, ด้ายไม่สวย ราคา 7000 บาท
6. จักรเจาะรังกระดุม สอนแก้ไขอาการ ด้ายขาด, ด้ายกระโดด, ด้ายไม่สวย ราคา 8500 บาท
7. จักรหัวกุญแจ สอนแก้ไขอาการ ด้ายขาด, ด้ายกระโดด, ด้ายไม่สวย ราคา 12500 บาท

สนใจเรียนซ่อมติดต่อ ธนะสิทธิ์
โทร 081-421-6579


tags : ,

  • 2,500 บาท
  • 002994
  • join 19 ปีที่แล้ว
    active 19 ปีที่แล้ว
  • 0814216579
  • 25 มี.ค. 53 15:25 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ