รับทำวิจัย
รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
20 ก.พ. 62 20:54 น.

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับปรึกษางานทำวิจัย รับประมวลผล SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับแก้ไขงานวิจัย " ฟรี " ไม่มีค่าใช้จ่าย

1) รับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับงานวิจัย
2) ให้คำแนะนำปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
3) รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบ สมมติฐานด้วยสถิติ Anova T-Test F-Test และสถิติอื่นๆ
4 )รับเขียนบทคัดย่อ
5) รับแก้ไขงานด่วน

เรามีความเชี่ยวชาญทำงานวิจัย มากประสบการณ์ทำวิจัยกว่า 10 ปี ในความเป็นมืออาชีพของนักวิจัย ดังนั้นจึงไม่ส่งงานต่อให้ผู้อื่นทำ ไม่ทิ้งงาน

/----------------------------------------------

สนใจติดต่อ
วิตามิน ___โทร. 0860355199
E-mail : vitamintb2@gmail.com
http://รับทำงานวิจัย.blogspot.com
http://researchspss.com

Tags รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, แปลเอกสารงานวิจัย


tags : รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS,

  • 1 บาท
  • 106409
  • ใหม่ join 2 ปีที่แล้ว
    active 3เดือนที่แล้ว
  • 984279879
  • 25 ส.ค. 61 04:13 น.
  • 20 ก.พ. 62 20:54 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ