รับทำงานวิจัย
รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย,  รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, ประมวลผล SPSS, รับทำวิจัย,  รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ, ร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
20 ก.พ. 62 20:55 น.

รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับแปลผลงานวิจัย ราคาประหยัด 3t

รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับแปลผลงานวิจัย ราคาประหยัด

1) รับทำวิจัย รับงานวิจัย งานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย รับแก้ไขระเบียบวิธีวิจัยให้จนกว่าจะผ่าน พร้อมปรับปรุงเนื้อหางานวิจัยก่อนวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ให้สำเร็จด้วยดีจากประสบการณ์ทำงาน วิจัยมากกว่า 10 ปี รับทำวิจัยทางการศึกษา รับปรึกษางานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ run SPSS รับเขียนบทคัดย่อ ไทย -อังกฤษ

2) รับแก้ไขงานวิจัยบทที่ 1 , 2 , 3 + แบบสอบถาม รับสรุปผล อภิปรายผล

3) รับวิเคราะห์ SPSS จากการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA วิเคราะห์ Chi-Square และ Pearson's Correlation สถิติอื่นๆ

ติดต่อ : ธนัต
โทร. 083-8361599
E-mail : alphaspss@gmail.com
http://รับจ้างวิจัย.blogspot.com
http://รับทำงานวิจัย.com

Tags รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, แปลเอกสารงานวิจัย


tags : รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, ประมวลผล SPSS, รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ, ,

  • 1 บาท
  • 106410
  • ใหม่ join 2 ปีที่แล้ว
    active 3เดือนที่แล้ว
  • 984279879
  • 25 ส.ค. 61 04:22 น.
  • 20 ก.พ. 62 20:55 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ