พรมผีนใต้ชุดโซฟา0817354812
0817354812
0817354812
0817354812
0817354812
0817354812
0817354812
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
11 ธ.ค. 62 16:53 น.

พรมผีนใต้ชุดโซฟา0817354812 เนื้อหนานุ่มสบายเท้ามีหลายขนาดเริ่ม499 ปลอดฝุ่นแก้ปัญหาภูมแพ้ กันน้ำได้ใช

พรมผีนใต้ชุดโซฟา0817354812 เนื้อหนานุ่มสบายเท้ามีหลายขนาดเริ่ม499 ปลอดฝุ่นแก้ปัญหาภูมแพ้ กันน้ำได้ ใช้ทนนานหลายปี ทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องซักแค่เช็ค เดินเงียบ ไม่มีเสียง ยืดหยุ่นยึดเกาะเป็นเลิศ หมดห่วงเรื่องของเหลวหรือเครื่องดี่มหก ของเหลวจะไม่ซึมจะขังอยู่แค่บนผิวพรมแค่เช็คก็แห้งสะอาด กันความชื้นไม่ให้มันแทรกมาจากใต้พื้นดิน เหมาะกับบ้านที่มีเด็ก และ ผู้สูงอายุ
The carpet is soft. Thick, soft, 0817354812 comfortable feet Dust-free. Solve the problem of allergies. Water can be used for many years. Easy to clean No need to wash, just check, walk, quiet, no sound, elastic, grip is excellent. Do not worry about liquid or spills. The liquid will not absorb, will be trapped only on the carpet surface, just check it is dry and clean. Prevent moisture from penetrating from the ground Suitable for homes with children and the elderly
地毯很柔软。 厚实,柔软,舒适的双脚 无尘。解决过敏问题。水可以使用多年。 易于清洁 不需要洗,只需检查,走路,安静,没有声音,弹性,抓地力非常好 不要担心液体或溢出物。 液体不会吸收,只会被困在地毯表面,只需检查它是否干燥清洁。 防止水分从地面渗入 适合有孩子和老人的家庭


tags : 0817354812,

  • 10 บาท
  • 107420
  • LEE join 8 ปีที่แล้ว
    active 7 ชั่วโมง 37 นาที่ผ่านมา
  • 0813735190
  • 05 ส.ค. 62 22:06 น.
  • 11 ธ.ค. 62 16:53 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ